Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 30ste september 1959 tot wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49) voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 30ste september 1959 tot wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49) voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire
CiteertitelEILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 30ste september 1959 tot wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49) voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerponderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Deze wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 geldt alleen voor het Eilandgebied Bonaire. Daarom is deze wijzigingsverordening afzonderlijk opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
05-10-195901-05-195310-10-2010art. 134a

30-09-1959

A.B. 1959, no. 8

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 30ste september 1959 tot wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49) voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire

 

 

Artikel 1

Artikel 13 4a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49), zoals gewijzigd, wordt, voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire, nader gewijzigd als volgt:

“1. Bij overlijden van een onderwijzer of kwekeling wordt aan de overlevende echtgenote en bij gebreke van deze aan de erfgenamen een som uitgekeerd, gelijk aan het bedrag van de maandelijkse inkomsten op het tijdstip van overlijden.

2.Indien de overledene op het tijdstip van overlijden niet in actieve dienst is, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan hetgeen hij als inkomsten zou hebben genoten, indien hij op de eerste der maand van het overlijden in activiteit was geweest.

Artikel 2.

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging en werkt terug tot 1 mei 1953.