Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
CiteertitelIntegraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenIntegraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 deel 1 Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 deel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Politiewet
  2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201501-01-2020Nieuwe regeling

17-12-2015

Onbekend

Z73639 RD15-00078

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z73639\Raad-00078/7:

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 10 november 2015;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 9 december 2015;

 

gelet op Politiewet en de Gemeentewet;

 

besluit:

1. het integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 vast te stellen;

2. in te stemmen met de prioriteiten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 17 december 2015,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur M. Besselink

Bijlage Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel I

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 deel 1

Bijlage Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel II

Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 deel 2