Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025
CiteertitelRegionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRegionale Woonagenda 2015-2025 Factsheet Woningmarkt monitor 2014 Aanbiedingsbrief adviesrapportage Kernenfotos Adviesrapport Kernenfotos Achterhoek Managementsamenvatting eindrapportage Kernenfotos

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2015Nieuwe regeling

28-05-2015

Contact, 28 mei 2015

Z70388 RD15-00032-16

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Z70388 / Raad-00032/16

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 7 april 2015;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 7 mei 2015;

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    De uitdagingen uit het project Kernenfoto's zien als inspiratie voor de lokale aanpak en regionale afstemming;

     

  • 2.

    De Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 vast te stellen.

     

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 28 mei 2015,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur W.H. Huijbregts-Schiedon

Bijlage Regionale Woonagenda 2015-2025

Regionale Woonagenda 2015-2025

Bijlage Factsheet Woningmarkt monitor 2014

Factsheet Woningmarkt monitor 2014

Bijlage Aanbiedingsbrief adviesrapportage Kernenfoto's

Aanbiedingsbrief adviesrapportage Kernenfotos

Bijlage Adviesrapport Kernenfoto's Achterhoek

Adviesrapport Kernenfotos Achterhoek

Bijlage Managementsamenvatting eindrapportage Kernenfoto's

Managementsamenvatting eindrapportage Kernenfotos