Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'
CiteertitelLokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageLokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201618-07-2019Nieuwe regeling

07-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 134386 (30 september 2016)

Z81170 RD16-00130

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81170/ Raad-00130/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 10 mei 2016;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 15 juni 2016;

 

besluit:

 

De lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!' vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 7 juli 2016,

de griffier, de voorzitter,

M. van der Leur M. Besselink

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'  

Lokale woonagenda 'Bronckhorst geeft je de ruimte!'