Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022
CiteertitelToezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageToezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2017Nieuwe regeling

20-04-2017

N.v.t.

Z91544 RD17-00215

Tekst van de regeling

Intitulé

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Raadsbesluit

 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z91544/ Raad-00215/7

 

De raad van de gemeente Bronckhorst;

 

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 21 maart 2017;

 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 12 april 2017;

 

gelet op Hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

 

BESLUIT:

 

Het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022 vast te stellen.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 20 april 2017,

de griffier, de voorzitter wnd,

 

 

 

M. van der Leur J. Bergervoet