Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Nadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
CiteertitelNadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

BronckhorstBeheersverordening algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst 2016

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/430626/430626_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2011Nieuwe regeling

27-09-2011

Contact, 27 december 2011

Z28395 BW11-05875

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels openingstijden algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 

gelet op de beheersverordening Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst besluit

 

I. in te trekken de :

'Nadere regels openingstijden Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'.

 

II. vast te stellen de:

'Nadere regels openingstijden Algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst'.

 

Artikel 1.  

De openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen gemeente Bronckhorst zijn op alle dagen van de week van zonsopkomst tot zondsondergang.

 

Artikel 2.  

Deze nadere regels voor de openstellingstijden van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst treden in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout H.A.J. Aalderink