Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cocensus

Uitvoeringsregeling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCocensus
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015
CiteertitelUitvoeringsregeling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus worden verzorgd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201501-01-2015nieuwe regeling

08-12-2014

elektronisch gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015

De directeur van de gemeenschappelijke regeling ‘Cocensus’;

 

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus worden verzorgd;

 

besluit:

 

vast te stellen:

ARTIKEL I

 

De Uitvoeringsregeling leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015.

 

ARTIKEL II

 

Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    De ‘Leidraad invordering 2014’ vastgesteld op 11 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2015.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Leidraad invordering 2015.

 

  

Hoofddorp, 8 december 2014,

de directeur van Cocensus,

 

  

drs. G.G.J. Schipper