Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Coevorden 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Coevorden 1999
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Coevorden 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149a
 3. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-1999nieuwe regeling

09-11-1999

Coevorden HuisAanHuis, 17-11-1999

12-10-1999

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Coevorden 1999

De raad van de gemeente Coevorden;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 1999;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen 1999

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Coevorden 1999";

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding vervallen de verordeningen van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo welke regelingen bevatten welke vervat zijn in deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 1999.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.