Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar en administratief beroep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels kostenvergoeding bezwaar en administratief beroep
CiteertitelBeleidsregels kostenvergoeding bezwaar en beroep
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2005nieuwe regeling

08-11-2005

Coevorden Huis aan Huis, bekendmakingen wk 47 van 2005

collegevoorstel 14 oktober 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels kostenvergoeding bezwaar en administratief beroep

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteambtenaar bedoeld in art. 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, Gemeentewet, van de gemeente Coevorden;

Gelet op het bepaalde in Titel 4.3 en artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht;

Besluit :

 

Artikel I  

Voor het toepassen van de wegingsfactoren die zijn genoemd in onderdeel C. 1 van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • -

  als zeer licht (wegingsfactor 0,25) zijn te beschouwen: kennelijk gegronde bezwaren;

 • -

  als licht (wegingsfactor 0,5) zijn te beschouwen: gegronde bezwaren waarbij weinig tot geen beleidsvrijheid bestaat voor het bestuursorgaan, zoals bij gebonden beschikkingen;

 • -

  als zwaar (wegingsfactor 1,5) zijn te beschouwen: zaken die juridisch of inhoudelijk als ingewikkeld of omvangrijk moeten worden aangemerkt, zoals bij onduidelijke of nieuwe regelgeving of een grote hoeveelheid stukken;

 • -

  als zeer zwaar (wegingsfactor 2) zijn te beschouwen: zaken die juridisch of inhoudelijk als zeer ingewikkeld of zeer omvangrijk moeten worden aangemerkt, zoals bij controversiële (nieuwe) wetgeving met wisselende lagere rechtspraak of uitzonderlijke hoeveelheden stukken;

 • -

  als gemiddeld (wegingsfactor 1) zijn te beschouwen: alle overige zaken.

 

Artikel II  

Voor het toepassen van de wegingsfactoren die zijn genoemd in onderdeel C l van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht voor fiscale besluiten de volgende beleidsregels vast te stellen:

 

Onder een belastingbedrag wordt verstaan:

 • a.

  het bedrag van een belastingaanslag, of:

 • b.

  het bedrag van de belasting die op aangifte is voldaan. Onder een belastingaanslag wordt mede verstaan een bedrag als bedoeld in art. 233a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, Gemeentewet.

 

 • -
  • als zeer licht (wegingsfactor 0,25) indien in geschil is:

 • een belastingbedrag van minder dan € 450, of:

 • een waarde van minder dan € 45.000, of:

 • een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van minder dan € 450 dan wel met een waarde van minder dan € 45.000;

 • -

  als licht (wegingsfactor 0,5) indien in geschil is:

 • een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, of:

 • een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000, of:

 • een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 450 of meer, maar minder dan € 900, dan wel met een waarde van € 45.000 of meer, maar minder dan € 90.000;

 • -

  als gemiddeld (wegingsfactor 1) indien in geschil is:

 • een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, of:

 • een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000, of:

 • een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 900 of meer, maar minder dan € 6.750, dan wel met een waarde van € 90.000 of meer, maar minder dan € 675.000;

 • -

  als zwaar (wegingsfactor 1,5) indien in geschil is:

 • een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, of:

 • een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000, of:

 • een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 6.750 of meer, maar minder dan € 22.500, dan wel met een waarde van € 675.000 of meer, maar minder dan € 2.250.000;

 • -

  zeer zwaar (wegingsfactor 2) indien in geschil is:

 • een belastingbedrag van € 22.500 of meer, of:

 • een waarde van € 2.250.000 of meer, of:

 • een belang, niet zijnde een belastingbedrag of een waarde, dat in zwaarte vergelijkbaar is met een belastingbedrag van € 22.500 of meer, dan wel met een waarde € 2.250.000 of meer.

 

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking op de in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze.

Coevorden, 8 november 2005.

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

,burgemeester.

,secretaris.

De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar,