Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel Bijtincidenten honden Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Bijtincidenten honden Coevorden 2017
CiteertitelBeleidsregel bijtincidenten honden Coevorden 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekstplaatsing, deze regeling is bekend gemaakt op 21 augustus 2017 gemeenteblad 2017, nr. 145356

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR404359/CVDR404359_1.html
 2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2017Nieuwe regeling

11-08-2017

gmb-2017-174779

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Bijtincidenten honden Coevorden 2017

Tekstplaatsing, deze regeling is bekend gemaakt op 21 augustus 2017 gemeenteblad 2017/145356

Artikel 1  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • een bijtincident: een incident waarbij een hond een ander dier bijt en daarbij letsel toebrengt;

 • een ernstig bijtincident: een incident waarbij een hond een mens bijt, ongeacht of dit tot letsel leidt.

 

Artikel 2  

 • 1.

  de burgemeester legt na een bijtincident een aanlijngebod op en kan in aanvulling daarop een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen.

 • 2.

  De burgemeester legt na een ernstig bijtincident een aanlijn- en muilkorfgebod op.

 

Artikel 3  

De burgemeester heft het in artikel 2 bedoelde gebod op indien de houder van de hond aantoont door een verklaring van de gedragskliniek van de faculteit diergeneeskunde van de universiteit van Utrecht dat het opgelegde gebod niet langer noodzakelijk is.

 

Artikel 4  

Deze beleidsregel laat de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de openbare orde onverlet.

 

Artikel 5  

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel bijtincidenten honden Coevorden 2017.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.