Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijsbesluit parkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit parkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018
CiteertitelParkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2018nieuwe regeling

08-10-2018

gmb-2018-223517

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit parkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden

 

Overwegende, dat

 • -

  door de gemeente, politie, Parkmanagement Coevorden, brandweer en ondernemers wordt samengewerkt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijfsterrein (KVO-B);

 • -

  de parkeerplaats aan de Monierweg te Coevorden betreft zoals opgenomen bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart;

 • -

  er meerdere klachten binnengekomen zijn bij de politie en de gemeente met betrekking tot overlast van geparkeerde vrachtauto’s met koelsystemen in de tot de nachtrust behorende uren;

 • -

  de overnachtende vrachtautochauffeurs hun natuurlijke behoefte doen in de directe omgeving van de bedrijven bij de hiervoor genoemde parkeerplaats;

 • -

  door dit overlast gevende en ongewenste gedrag de zedelijkheid, gezondheid, openbare orde en veiligheid in het gedrang komt;

 • -

  de parkeerplaats beschikbaar is voor kortdurende geparkeerde vrachtautochauffeurs, die bij nabij gelegen winkels een hun inkopen kunnen doen;

 • -

  op hetzelfde bedrijventerrein Leeuwerikenveld een andere parkeergelegenheid beschikbaar is;

 

Gelet het collegeadvies, team Economie en Leefbaarheid, d.d. 28 augustus 2018;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 24 lid d onder 3 van Reglement Verkeersregels en Verkeertekens 1990;

 

 

Besluit:

 

- aan te wijzen de parkeerplaats aan de Monierweg te Coevorden zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatiekaart;

 

- waar een parkeerverbod van vrachtauto’s van toepassing is gedurende de tijden van 22.00 tot 06.00 uur;

 

- hetgeen ter plaatse kenbaar wordt gemaakt door plaatsing van de volgende bebording:

verkeersbord E1(zone) met tekst “22:00 – 06:00” en onderbord wit met de afbeelding van een vrachtauto (als de vrachtauto afgebeeld in bord C7).

 

Dit besluit kan worden aangehaald als “Parkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018”.

 

Coevorden, 8 oktober 2018

De burgemeester en wethouders van Coevorden

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

Behorende bij besluit ‘Parkeerverbod Vrachtauto’s Monierweg Coevorden 2018’

 

Coevorden, 8 oktober 2018

De burgemeester en wethouders van Coevorden

de secretaris, de burgemeester,

 

 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester