Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Benoemingsbesluit consul oorlogsgraven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBenoemingsbesluit consul oorlogsgraven
CiteertitelBenoemingsbesluit consul oorlogsgraven
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2019nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-191165

35598-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemingsbesluit consul oorlogsgraven

 

No. 2018/

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

Dat het in het kader van aanstellingsovereenkomst consul voor de stichting oorlogsgraven,

dhr. H.J.A. de Vegt te benoemen als consul oorlogsgraven; eerste aanspreekpunt tussen de oorlogsgravenstichting en de gemeente Coevorden;

 

besluiten;

 

Namens de Oorlogsgravenstichting is dhr. H.J.A. de Vegt gedurende zijn actieve dienst voor de gemeente Coevorden, naast zijn reguliere werkzaamheden, eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 

 

 • 1.

  Hij is op de hoogte van de ligging van alle oorlogsgraven binnen haar gemeente en onderhoudt contact met de administratie van al deze begraafplaatsen.

 • 2.

  Hij inspecteert jaarlijks alle oorlogsgraven in de gemeente en rapporteert hierover aan de Oorlogsgravenstichting.

 • 3.

  Hij informeert de Oorlogsgravenstichting vroegtijdig over plannen tot bijzetting in oorlogsgraven, dreigende ruiming van oorlogsgraven, herinrichting van begraafplaatsen en andere zaken die van belang zijn.

 • 4.

  Hij begeleidt de medewerkers van de Oorlogsgravenstichting indien gevraagd.

 • 5.

  Hij brengt de werkzaamheden van de Oorlogsgravenstichting actief, eventueel in samenwerking met de gemeente, onder de aandacht van de lokale bevolking

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Het college van-burgemeester en wethouders,

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 09 juli 2019

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester