Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Subsidieplafond subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning
CiteertitelSubsidieplafond subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/619539/CVDR619539_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-202011-03-202031-12-2023nieuwe regeling

10-03-2020

gmb-2020-68201

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning

 

 

De subsidieregeling Innovatie zorg en ondersteuning is op 1 februari 2020 in werking getreden.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het advies van de afdeling Publieksservice, team Maatschappelijke Ondersteuning d.d. 10 maart 2020

 

gelet op artikel 4:27, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluit:

 

vast te stellen het subsidieplafond voor 11 maart 2020 tot en met 31 december 2023 van hoofdstuk 3 Werk, jeugd en zorg, paragraaf 3.5 Innovatie zorg & ondersteuning van het uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Coevorden op € 325.000.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden d.d. 10 maart 2020

secretaris, burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij B&W van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Meer informatie hierover vindt u op https://www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot afdeling Publieksservice, mevrouw C. Slim en G. Mepschen, tel. (14) 0524.