Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijzingsbesluit exploitatievergunning andere openbare inrichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit exploitatievergunning andere openbare inrichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit exploitatievergunning andere openbare inrichtingen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/641923/CVDR641923_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2020nieuwe regeling

06-07-2020

gmb-2020-177512

48574-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit exploitatievergunning andere openbare inrichtingen

De burgemeester van de gemeente Coevorden

 

Overwegende dat:

 • de burgemeester op grond van artikel 2:27, eerste lid, sub a onder 3 APV de bevoegdheid heeft om bedrijven waar andere dienstverlenende of detailhandelsgerichte activiteiten plaatsvinden, al dan niet met horeca-gerelateerde activiteiten, aan te wijzen voor de exploitatievergunningplicht;

 • de gemeente Coevorden, het OM en de politie de aanpak van ondermijnende criminaliteit een zeer belangrijk onderwerp vinden;

 • uit ervaringen uit heel Nederland en onderzoeken van de FIOD onderstaande branches als gevoelig voor ondermijnende criminaliteit naar voren zijn gekomen;

 • het aanwijzen van onderstaande branches handvatten oplevert bij eventuele benodigde handhavingstrajecten.

 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden (APV)

 

 

 

Besluit:

 

De volgende branches aan te wijzen voor de exploitatievergunningplicht zoals bedoeld in artikel 2:28 eerste lid APV:

 

 • 1.

  Wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s);

 • 2.

  De branche die in de volksmond bekend staat als ‘zorgboerderijen’;

 • 3.

  Sportscholen en fitnesscentra;

 • 4.

  Internet- en belcafé’s;

 • 5.

  Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder seksbedrijven).

 • 6.

  Inrichtingen die mede zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen.

 • 7.

  IJzerhandel;

 • 8.

  Kapsalons;

 • 9.

  Tattooshop;

 • 10.

  Telefoonreparatiewinkels;

 • 11.

  Autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage);

 • 12.

  Opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen (waaronder kringloopwinkels);

 • 13.

  Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven).

 • 14.

  Afvalbranche (inzameling, opslag, bewerking, scheiding en/of doorvoer van afvalstoffen; co-vergisters; mestvergisters);

 • 15.

  Vastgoedbedrijven;

 • 16.

  Uitzendbureaus;

 

Coevorden, 6 juli 2020

De burgemeester van Coevorden,

B.J. Bouwmeester