Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent betaald parkeren, belanghebbendenparkeren, toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuurbetaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent betaald parkeren, belanghebbendenparkeren, toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuurbetaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019)
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201901-12-2019nieuwe regeling

26-09-2019

gmb-2019-248048

3993527

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Delft houdende regels omtrent betaald parkeren, belanghebbendenparkeren, toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuurbetaald parkeren (Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019)

De gemeenteraad van Delft;

Gelet op de artikelen 2 ,16 en 17, tweede lid, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2019;

 

B E S L U I T :

 • 1.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

 • 2.

  aan te wijzen de locaties en het tijdstip waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

 • 3.

  aan te wijzen de locaties, waar de wielklem wordt gebruikt als bedoeld in artikel 17 van de verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 

 • 4.

  de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a en b, van de verordening parkeerregulering en parkeerbelasting mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2.

 

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 december 2019.

 

 • 6.

  dit besluit aan te halen als Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019;

 

 • 7.

  in te trekken het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 december 2017, op het onder punt 5 bepaalde tijdstip.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019.

, voorzitter

, griffier.

Bijlage 1  

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019

 

Plaats en tijdstip betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

Binnen Delft gelden de volgende betaaltijden voor parkeerbelasting:

Code betaaltijden

Dag van de week

Tijdstip (uur)

Toelichting:

I

 

Ma t/m zat

10.00 – 24.00

Van toepassing in gebied B

 

Zondag

12.00 – 24:00

 

 

 

 

II

 

Ma t/m zat

12.00 – 24.00

Van toepassing in de gebieden C, D, E en F

 

 

 

III

Ma t/m zat

12.00 – 18.00

Van toepassing in gebied Z

 

 

 

 

IV

 

Ma t/m vrij

09.00 – 19.00

Van toepassing in gebied H

 

Zaterdag

15.00 – 19.00

 

 

 

 

V

Ma t/m vrij

09.00 – 17.00

Van toepassing in gebied Y (parkeerterrein bij begraafplaats Jaffa)

 

* Op feestdagen is geen parkeerbelasting verschuldigd. De feestdagen betreffen: nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag, tweede Kerstdag, alsmede de vijfde mei.

 

Betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

De parkeerduur is onbeperkt. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting of met een parkeervergunning op de in de vergunning aangewezen plaats of wijze is toegestaan op alle aangegeven parkeerplaatsen en weggedeelten welke vallen binnen de hieronder omschreven straten of gebieden, voor zover niet op andere wijze een parkeerverbod geldt:

 

Binnenstad

 

 

Gebied B

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Achterom

Gehele straat

1.2

I

1b.

Achtersack

Gehele straat

1.2

I

1c.

Bagijnhof

Gehele straat

1.2

I

1d.

Brabantse Turfmarkt

Gehele straat

1.2

I

1e.

Binnenwatersloot

Gehele straat

1.2

I

1f.

Doelenstraat

Gehele straat

1.2

I

1g.

Doorniksteeg

Gehele straat

1.2

I

1h.

Fortuinstraat

Gehele straat

1.2

I

1i.

Gasthuislaan

Gehele straat

1.2

I

1j.

Gasthuissteeg

Gehele straat

1.2

I

1k.

Harmenkokslaan

Gehele straat

1.2

I

1l.

Kampveld

Gehele straat

1.2

I

1m.

Kantoorgracht

Gehele straat

1.2

I

1n.

Kolk

Gehele straat

1.2

I

1o.

Koornmarkt

Gehele straat

1.2

I

1p.

Korte Geer

Gehele straat

1.2

I

1q.

Kruisstraat

Gehele straat

1.2

I

1r.

Lange Geer

Gehele straat

1.2

I

1s.

Minderbroerstraat

Gehele straat

1.2

I

1t.

Molslaan

Gehele straat

1.2

I

1u.

Nieuwe Langendijk

Gehele straat

1.2

I

1v.

Nieuwelaan

Gehele straat

1.2

I

1w.

Noordeinde

Gehele straat

1.2

I

1x.

Oosteinde

Gehele straat

1.2

I

1y.

Oosterstraat

Gehele straat

1.2

I

1z.

Oostplantsoen

Gehele straat

1.2

I

2a.

Oostpoort

Gehele straat

1.2

I

2b.

Oranje Plantage

Gehele straat

1.2

I

2c.

Oranjestraat

Gehele straat

1.2

I

2d.

Oude Delft

Gehele straat

1.2

I

2e.

Oude Kerkstraat

Gehele straat

1.2

I

2f.

Paardenmarkt

De zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.2

I

2g.

Peperstraat

Gehele straat

1.2

I

2h.

Phoenixstraat

Gehele straat

1.2

I

2i.

Pieterstraat

Gehele straat

1.2

I

2j.

Raam

Gehele straat

1.2

I

2k.

Rietveld

Gehele straat

1.2

I

2l.

Roode Leeuwpoort

Gehele straat

1.2

I

2m.

Schutterstraat

Gehele straat

1.2

I

2n.

Sint Sebastiaanbrug

Ten noorden van Rijn-Schiekanaal

1.2

I

2o.

Spieringstraat

Gehele straat

1.2

I

2p.

Stationsplein

Uitgezonderd deel tussen Coenderstraat en Nieuwe Gracht

1.2

I

2q.

Torenstraat

Gehele straat

1.2

I

2r.

Vaandelstraat

Gehele straat

1.2

I

2s.

Verwersdijk

Gehele straat

1.2

I

2t.

Vlamingstraat

Gehele straat

1.2

I

2u.

Voorstraat

Gehele straat, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.2

I

2v.

Vrouwjuttenland

Gehele straat

1.2

I

2x.

Westvest

Gehele straat

1.2

I

2y.

Yperstraat

Gehele straat

1.2

I

2z.

Zuiderstraat

Gehele straat

1.2

I

3a.

Zuidwal

Gehele straat

1.2

I

3b.

Zusterlaan

Gehele straat

1.2

I

 

 

Parkeerterreinen binnenstad

Nr.

 

 

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

 

 

Gasthuisplaats

Gehele parkeerterrein

1.3

I

1b.

 

 

Paardenmarkt

Gehele parkeerterrein, met uitzondering van zes parkeerplaatsen gelegen voor de huisnummers 13 t/m 16.

1.3

I

1c.

 

 

Voorstraat

Het parkeerterrein gelegen voor huisnummer 30

1.1

I

 

 

 

Binnenring

 

 

 

Gebied C

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

A. Heinsiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Ada van Hollandstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Adriaan Pauwstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthonij Duijckstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

Arnoldstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Blekerhof

Gehele straat

2.2

II

1g.

Brouwersstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Buitenwatersloot (oneven)

Gehele straat, met uitzondering van de onder 1i. genoemde straatdelen

2.2

II

1i.

Buitenwatersloot (oneven)

De eerste 3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot en de eerste 9 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Buitenwatersloot, gezien vanaf de Krakeelpolderweg. De parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Buitenwatersloot tussen huisnr. 3 en 131

2.1

II

1j.

Buitenwatersloot

Tussen Estland en Krakeelpolderweg

2.2

II

1k.

C. Fockstraat

Gehele straat

2.2

II

1l.

Carthuyzerstraat

Gehele straat

2.2

II

1m.

Caspar Fagelstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Chirurgijnstraat

Gehele straat

2.2

II

1p.

Coenderstraat

Gehele straat

2.1

II

1q.

Cornelis de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

1r.

De Kempenaerstraat

Gehele straat

2.2

II

1s.

De Krim

Gehele straat

2.2

II

1t.

De Vriesstraat

Gehele straat

2.2

II

1u.

Eliza Dorusstraat

Gehele straat

2.2

II

1v.

Elsje van Houwelingenstraat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Estland

Gehele straat, inclusief parkeerplaatsen onder viaduct prinses Beatrixlaan

2.1

II

1x.

Filips van Bourgondiëstraat

Gehele straat

2.1

II

1y.

Frank van Borselenstraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Fransen van de Puttestraat

Gehele straat

2.2

II

2a.

Graaf Floriskade

Gehele straat

2.1

II

2b.

Graswinckelstraat

Gehele straat

2.2

II

2c.

Gravin Margarethastraat

Gehele straat

2.1

II

2d.

Hertog Albrechtstraat

Gehele straat

2.1

II

2e.

Handboogstraat

Gehele straat

2.2

II

2f.

Havenstraat

Gehele straat

2.1

II

2g.

Hof van Delftlaan

Gehele straat, met uitzondering van het onder 2h. genoemde straatdeel

2.2

II

2h.

Hof van Delftlaan

Hof van Delftlaan tussen huisnr. 54 en 96 (even), inclusief middenberm, en parkeerplaatsen tussen huisnr. 63a en 96a (oneven).

2.1

II

2i.

Hoornsestraat

Gehele straat

2.2

II

2j.

Hovenierstraat

Gehele straat

2.2

II

2k.

Hugo de Grootplein

Parkeerplaatsen gelegen aan de zuidzijde van het plein

2.1

II

2l.

Hugo de Grootstraat

Tussen Havenstraat en Spoorsingel

2.2

II

2m.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westplantsoen en Havenstraat

2.1

II

2n.

Hugo de Grootstraat

Tussen Westeinde en Westplantsoen

2.2

II

2o.

Isaak Hoornbeekstraat

Gehele straat

2.2

II

2p.

Jacob Catsstraat

Gehele straat

2.2

II

2q.

Jacob Gilleshof

Gehele straat

2.2

II

2r.

Jacoba van Beierenlaan

Tussen de Krakeelpolderweg en Van Bleyswijckstraat

2.1

II

2s.

Jacoba van Beierenlaan

Ten westen van de Krakeelpolderweg tussen Krakeelpolderweg en Frank van Borselenstraat, met uitzondering van het onder 2r. genoemde straatdeel.

2.2

II

2t.

Jacoba van Beierenlaan

Jacoba van Beierenlaan tussen huisnummer 164a en 95a-233

2.1

II

2u.

Jan de Wittstraat

Gehele straat

2.2

II

2v.

Justus van Schoonhovenlaan

Gehele straat

2.2

II

2w.

Kaarderstraat

Gehele straat

2.2

II

2x.

Keizer Karelstraat

Gehele straat

2.1

II

2y.

Krakeelpolderweg

Gehele straat

2.1

II

2z.

Laan van Overvest

Gehele straat

2.2

II

3a.

Letland

Gehele straat

2.2

II

3b.

Linnenweverstraat

Gehele straat

2.2

II

3c.

Litouwen

Gehele straat

2.2

II

3d.

Loevesteinplaats

Gehele straat

2.2

II

3e.

Loudonstraat

Gehele straat

2.2

II

3f.

Melkhof

Gehele straat

2.2

II

3g.

Michiel ten Hovestraat

Gehele straat

2.2

II

3h.

Nieuwe Gracht

Gehele straat

2.1

II

3i.

Nieuwe Schoolstraat

Gehele straat

2.2

II

3j.

Oeral

Gehele straat

2.2

II

3k.

Parallelweg

Gehele straat

2.2

II

3l.

Patrimoniumstraat

Gehele straat

2.2

II

3m.

Paulus Buijsstraat

Tussen de Pieter Steynstraat, Hugo de Grootstraat en Westplantsoen

2.1

II

3n.

Paulus Buijsstraat

Tussen de Pieter Steynstraat en Westeinde

2.2

II

3o.

Paxlaan

Gehele straat

2.2

II

3p.

Pieter Steynstraat

Gehele straat

2.2

II

3q.

Plateelstraat

Gehele straat

2.2

II

3r.

Pootstraat

Tussen de Schrobbelaarstraat en Nieuwe Schoolstraat, met uitzondering van het onder 3s. genoemde straatdeel

2.2

II

3s.

Pootstraat

Tussen de Van Bleyswijckstraat en Graswinckelstraat en tussen huisnummer 165 en 173

2.1

II

3t.

Raamstraat

Gehele straat

2.2

II

3u.

Rochussenstraat

Gehele straat

2.2

II

3v.

Ruys de Beerenbrouckplein

Gehele straat

2.2

II

3w.

Ruys de Beerenbrouckstraat

Tussen Westplantsoen en Spoorsingel

2.2

II

3x.

Saaiwerkerstraat

Gehele straat

2.2

II

3y.

Schimmelpenninckstraat

Gehele straat

2.2

II

3z

Schrobbelaarstraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder

2.2

II

4a.

Schrobbelaarstraat

De eerste drie parkeerplaatsen aan de rechterkant en de eerste parkeerplaats aan de linkerkant, gezien vanaf de Pootstraat

2.1

II

4b.

Siberie

Gehele straat

2.2

II

4c.

Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

4d.

Sint Olofslaan

Gehele straat

2.2

II

4e.

Sint Olofsstraat

Gehele straat

2.2

II

4f.

Spoorsingel

Gehele straat

2.2

II

4g.

Staalmeesterstraat

Gehele straat

2.2

II

4h.

Stationsplein

Tussen Coenderstraat en Nieuwe Gracht

 

 

4i.

Thorbeckestraat

Gehele straat

2.2

II

4j

Tuinstraat

Gehele straat

2.2

II

4k.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Buitenwatersloot en Jacoba van Beierenlaan

2.2

II

4l.

Van Bleyswijckstraat

Tussen Jacoba van Beierenlaan en Westlandseweg

2.1

II

4m.

Van Bossestraat

Gehele straat, met uitzondering van het onder 4m. genoemde straatdeel

2.2

II

4n.

Van Bossestraat

Tussen huisnummer 27 en 43a (oneven)

2.1

II

4o.

Van de Spiegelstraat

Gehele straat

2.2

II

4p.

Van der Brugghenstraat

Gehele straat

2.2

II

4q.

Van der Heimstraat

Gehele straat

2.2

II

4r.

Van Hallstraat

Gehele straat

2.2

II

4s.

Van Heemstrastraat

Gehele straat

2.2

II

4t.

Van Lynden van Sandenburgstraat

Gehele straat

2.2

II

4u.

Van Saenredamstraat

Gehele straat

2.2

II

4v.

Van Slingelandtstraat

Gehele straat

2.2

II

4w.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van der Heimstraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.2

II

4x.

Van Zuylen van Nijeveltstraat

Tussen Van Bosschestraat en Van Zuylen van Nijeveltstraat 8

2.1

II

4y.

Verlengde Singelstraat

Gehele straat

2.2

II

4z.

Warmoezierstraat

Gehele straat

2.2

II

5a.

Welhoeckstraat

Gehele straat

2.2

II

5b.

Westeinde

Gehele straat

2.2

II

5c.

Westerplaats

Gehele straat

2.2

II

5d.

Westerstraat

Gehele straat

2.2

II

5e.

Westlandseweg

Noordzijde tussen Krakeelpolderweg en Ireneboulevard

2.1

II

5f.

Westplantsoen

Gehele straat, met uitzondering van het onder 5g. genoemde straatdeel

2.2

II

5g.

Westplantsoen

Westzijde van het Westplantsoen tussen Colijnlaan en Michiel ten Hovenstraat

2.1

II

5h.

Willemstraat

Gehele straat

2.2

II

 

Gebied D (D1)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Anna Boogerd

Gehele straat

2.2

II

1b.

Binnenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1c.

Buitenboogerd

Gehele straat

2.2

II

1d.

Geerboogerd

Gehele straat

2.2

II

1e.

Geerweg

Gehele straat

2.2

II

1f.

Kalverbos

Gehele straat

2.1

II

1g.

Kampveldweg

Gehele straat

2.1

II

1h.

Klein Vrijenban

Gehele straat

2.2

II

1i.

Koningsplein

Gehele straat

2.2

II

1j.

Laantje achter Wilhelmina

Gehele straat

2.1

II

1k.

Nieuwe Plantage

Ten westen van de Wateringsevest

2.2

II

1l.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringsevest, met uitzondering van de onder 1m. genoemde straatdelen.

2.1

II

1m.

Nieuwe Plantage

Ten oosten van de Wateringsevest, parkeerplaatsen gelegen aan de noordzijde tussen Wateringsevest en Klein Vrijenban

2.2

II

1n.

Pieter Hendrikstraat

Gehele straat

2.2

II

1o.

Wateringsevest

Gehele straat

2.1

II

 

Gebied D (D2)

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Beyerinckstraat

Gehele straat

2.2

II

1b.

Donker Curtiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1c.

Goeman Borgesiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Heemskerkstraat

Gehele straat

2.2

II

1e.

Frederik Matthesstraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

J.C. van Markenplein

Tussen de Laan van Altena en Ruys de Beerenbrouckplein

2.2

II

1g.

J.C. van Markenweg

Tussen J.C. van Markenplein en Zocherweg met uitzondering van het onder 1h.genoemde straatdeel

2.2

II

1h.

J.C. van Markenweg

De parkeerplaatsen gelegen tussen Zocherweg 2 en het spoor

2.1

II

1i.

Laan van Altena

Gehele straat

2.2

II

1j.

Pasteurstraat

Gehele straat

2.2

II

1k.

Robert Koumansplein

Gehele straat

2.2

II

1l.

Van Houtenstraat

Gehele straat

2.2

II

1m.

Verkadestraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Vijver Noord

Gehele straat

2.2

II

10.

Vijver Zuid

Gehele straat

2.2

II

1p.

Wallerstraat

Gehele straat

2.2

II

1q.

Zocherweg

Tussen Wallerstraat en J.C. van Markenplein

2.2

II

1r.

Zocherweg

Tussen Pasteurstraat en J.C. van Markenweg met uitzondering van het onder 1o. genoemde straatdeel

2.2

II

1s.

Zocherweg

De 10 haakse parkeervakken aan zuidzijde Zocherweg naast Frederik Matthesstraat 2

2.1

II

 

Gebied E

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aan 't Verlaat

Tussen Oostsingel en Sint Jorisweg

2.1

II

1b.

Appelstraat

Gehele straat

2.1

II

1c.

Alyd Buserstraat

Gehele straat

2.2

II

1d.

Bieslandsekade (even)

Tussen Oostsingel en Vondelstraat

2.2

II

1e.

Bieslandsekade (even)

Tussen Vondelstraat en Van Lodensteynstraat

2.1

II

1f.

Bieslandsekade

Tussen Van Lodensteynstraat en A13

2.2

II

1g.

Clara van Sparwoudestraat

Gehele straat

2.1

II

1h.

Cornelis Musiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1i.

De Genestetstraat

Gehele straat

2.2

II

1j.

Dr. Schaepmanstraat

Gehele straat

2.2

II

1k.

Elzenlaan

Gehele straat

2.1

II

1l.

Esdoornlaan

Gehele straat

2.1

II

1m.

Fabritiusstraat

Gehele straat

2.2

II

1n.

Geertruyt van Oostenstraat

Gehele straat

2.2

II

1o.

Gerard van Loonstraat

Gehele straat

2.2

II

1p.

Gerardus de Haenstraat

Gehele straat

2.2

II

1q.

Goudenregenlaan

Gehele straat

2.1

II

1r.

Groenlandselaan

Gehele straat

2.2

II

1s.

‘t Vrije Land

Gehele straat

2.2

II

1t.

Hendrick de Keyserweg

Gehele straat

2.2

II

1u.

Hugo van Rijkenlaan

Gehele straat

2.2

II

1v.

Koepoortstraat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Leonard Bramerstraat

Gehele straat

2.2

II

1x.

Lijsterbeslaan

Gehele straat

2.1

II

1y.

Lindelaan

Gehele straat

2.1

II

1z.

Maria Duystlaan

Gehele straat

2.2

II

2a.

Maria Strickhof

Gehele straat

2.2

II

2b.

Meidoornlaan

Gehele straat

2.1

II

2c.

Odulphusstraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Oostblok

Gehele straat

2.2

II

2e.

Oostsingel

Tussen Sint Eustatiusstraat en Oostblok

2.2

II

2f.

Oude IJsbaan

Gehele straat

2.2

II

2g.

Oudraadtweg (even)

Tussen Oude IJsbaan en Maria Duystlaan

2.2

II

2h.

Palamedesstraat

Gehele straat

2.2

II

2i.

Pieter de Hooghstraat

Gehele straat

2.2

II

2j.

Prunuslaan

Gehele straat

2.1

II

2k..

Rembrandtstraat

Gehele straat

2.2

II

2l.

Rubberplantage

Gehele straat

2.2

II

2m.

Staalweg

Gehele straat

2.2

II

2n.

Stalpaert van der Wieleweg

Gehele straat

2.2

II

2o.

Stille Putten

Gehele straat

2.2

II

2p.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Bronckhorststraat de Van Miereveltlaan

2.2

II

2q.

Tweemolentjeskade

Tussen Oostsingel en Van Bronckhorststraat

2.1

II

2r.

Tweemolentjeskade

Tussen Van Miereveltlaan en Wilgenlaan

2.1

II

2s.

Van Assendelftstraat

Gehele straat

2.2

II

2t.

Van Bronckhorststraat

Gehele straat

2.2

II

2u.

Van der Madestraat

Gehele straat

2.2

II

2v.

Van Lodensteynstraat

Tussen Maria Duystlaan en Bieslandsekade

2.2

II

2w.

Van Lodensteynstraat

Tussen Bieslandsekade en Oostblok

2.1

II

2x.

Van Miereveltlaan

Tussen Maria Duystlaan en Tweemolentjeskade

2.2

II

2y.

Van Renswoudestraat

Gehele straat

2.2

II

2z.

Vermeerstraat

Gehele straat

2.2

II

3a.

Vondelstraat

Gehele straat

2.2

II

3b.

Waterblok

Gehele straat

2.2

II

3c.

Wilgenlaan

Gehele straat

2.2

II

3d.

Willem van Aelststraat

Gehele straat

2.2

II

 

Gebied F

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Abtswoudseweg

Gehele straat

2.2

II

1b.

Agatha van Leidenlaan

Gehele straat

2.2

II

1c.

Aleid van Malsenlaan

Gehele straat

2.2

II

1d.

Anthracietplaats

Gehele straat

2.2

II

1e.

Botaniestraat

Gehele straat

2.2

II

1f.

Conradlaan

Gehele straat

2.2

II

1g.

Cornelis Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1h.

Crommelinplein

Gehele straat

2.1

II

1i.

Crommelinlaan

Gehele straat

2.2

II

1j.

De Groene Haven

Gehele parkeerterrein

2.1

II

1k.

Drukkerijlaan

Gehele straat

2.2

II

1l.

Elisabeth van Zuilenlaan

Gehele straat

2.2

II

1m.

Engelsestraat

Gehele straat

2.1

II

1n.

Herenpad

Gehele straat

2.2

II

1o.

Hertog Govertkade

Gehele straat

2.2

II

1p.

Hillenlaan

Gehele straat

2.2

II

1q.

Hooikade

Gehele straat

2.2

II

1r.

Julianalaan

Tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg, met uitzondering van het onder 1s. genoemde straatdeel

2.2

II

1s.

Julianalaan

Tussen Julianalaan 145 en de Maerten Trompstraat

2.1

II

1t.

Kanaalweg

Gehele straat

2.2

II

1u.

Koningsveld

Gehele straat

2.2

II

1v.

Laan van Braat

Gehele straat

2.2

II

1w.

Laan van Van der Gaag

Gehele straat

2.2

II

1x.

Machteld van Meterenlaan

Gehele straat

2.2

II

1y.

Maerten Trompstraat

Gehele straat

2.2

II

1z.

Michiel de Ruyterweg

Gehele straat

2.2

II

2a.

Mijnbouwplein

Gehele straat

2.2

II

2b.

Mijnbouwstraat

Tussen het Mijnbouwplein en Rotterdamseweg

2.2

II

2c.

Piet Heinstraat

Gehele straat

2.2

II

2d.

Plein Delftzicht

Gehele straat

2.1

II

2e.

Rotterdamseweg

Tussen Mijnbouwstraat en Van Barenstraat

2.2

II

2f.

Rotterdamseweg

Tussen Hertog Govertkade en Mijnbouwstraat

2.1

II

2g.

Scheepmakerij

Gehele straat

2.1

II

2h.

Spoorzone F (gebiedsontwikkeling)

Het gebied ingeklemd tussen het spoor, aan de zuidzijde begrensd door (het verlengde van) de Jupiterstraat, aan de westzijde begrensd door de Röntgenweg, Industriestraat, Nijverheidsdwarsstraat, Ambachtsstraat en Fabriekstraat en aan de noordzijde begrensd door de Westlandseweg (exclusief de parkeerplaatsen gelegen aan deze straten)

2.1

II

2i.

Van Speykstraat

Tussen Van Speykstraat 2b en Maerten Trompstraat

2.2

II

2j.

Van Speykstraat

Tussen Rotterdamseweg en Van Speykstraat 2b

2.1

II

2k.

Zuideinde

Tussen Hooikade en Abtswoudseweg

2.2

II

2l.

Gebied TU noord

Het gebied tussen de Kanaalweg, Michiel de Ruyterweg, Zuidplantsoen, Schoenmakerstraat en Julianalaan

2.1

II

 

Buitenring

 

 

Gebied H

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Reinier de Graafweg

Tussen Mozartpad en Witmolen, inclusief de parkeerplaatsen aan de noordzijde van de woningen met huisnummer 2 t/m 636

3.2

IV

 

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Aart van der Leeuwlaan

Tussen Troelstralaan en Martinus Nijhofflaan, inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1b.

Akropolishof

Gehele straat

3.3

III

1c.

Artemisstraat

Inclusief het hieraan gelegen parkeerterrein

3.3

III

1d.

Dichtersweg

Incl. parkeerterrein onder oprit parkeerdek supermarkt

3.1

III

1e.

Eduard du Perronlaan

Parkeerterrein achter Aart van der Leeuwflat, tussen E. du Perronlaan en Dichtersweg

3.1

III

1f.

Mercuriusweg

Gehele straat

3.3

III

1g.

Nijverheidsstraat

Parkeerterrein tussen Nijverheidsdwarsstraat, Industriestraat en Papsouwselaan

3.1

III

1h.

Palmyraplaats

Gehele straat

3.3

III

1i.

Papsouwselaan

Parkeerterreinen voor supermarkt Aldi en parkeerterrein Hovenplein, exclusief de langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

1j.

Persepolishof

Gehele straat

3.3

III

1k.

Poptahof Noord

Gehele straat

3.3

III

1l.

Poptahof Zuid

Gehele straat

3.3

III

1m.

Roland Holstlaan

Tussen Eduard du Perronlaan en Dichtersweg, inclusief parkeerterrein

3.1

III

1n.

Taj Mahalplaats

Gehele straat

3.3

III

1o.

Troelstralaan

Gehele straat

3.3

III

1p.

Westlandseweg

Zuidzijde tussen Papsouwselaan en Ireneboulevard

3.1

III

 

Plaats en tijdstip uitsluitend betaald parkeren

In de volgende straten/gebieden is parkeren met een bewoners- of bedrijfsvergunning niet toegestaan. Parkeren kan hier uitsluitend tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft of met een overall parkeervergunning, zorgverlenersvergunning of functionele vergunning.

 

Gebied Y

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Parkeerterrein Jaffa

Het parkeerterrein voor begraafplaats Jaffa

3.4

V

 

Gebied Z

Nr.

Straat/gebied

Details

Tariefcode

Betaaltijden

1a.

Martinus Nijhofflaan

Gehele straat

3.1

III

1b.

Minervaweg

Tussen Delflandplein en Hendrik Tollenstraat

3.1

III

1c.

Papsouwselaan

De langsparkeerplaatsen op de Papsouwselaan

3.1

III

Bijlage 2  

Behorende bij het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Delft 2019

 

Wijze betaald parkeren en belanghebbendenparkeren

Wijze van betalen parkeerbelasting bij betaald parkeren

 • a.

  Terstond bij aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Bij het in werking stellen moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • b.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van de op de parkeerapparatuur aangegeven betaalwijzen.

 • c.

  Het saldo op de gebruikte betaalwijze(n) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • d.

  Het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt, dient op de parkeerapparatuur ingevoerd te worden.

 • e.

  In afwijking van het bepaalde onder b kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten en dient hij te beschikken over een geldig account van de belparkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch of met een ander communicatiemiddel door te geven aan de belparkeerprovider waarmee de gemeente Delft een overeenkomst heeft gesloten. Tevens neemt de belastingplichtige eventuele overige voorwaarden in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 14 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting Delft 2019.

 

Wijze van betalen bij belanghebbendenparkeren

 • a.

  De vergunning wordt verstrekt op basis van het kenteken van het voertuig.

 • b.

  De vergunning is slechts geldig in het gebied en op de momenten waarvoor deze is afgegeven.