Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk
CiteertitelGebiedsgebonden uitgifteregels nieuwbouw Transvaalstaat/Krommedijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/602441/CVDR602441_1.html
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/602349/CVDR602349_2.html
  4. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-300980.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-201910-12-201901-07-2020nieuwe regeling

03-12-2019

gmb-2019-305382

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake Vaststellen Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk;

 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening Dordrecht, de Parkeerverordening Dordrecht en de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen het navolgende

Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstaat/Krommedijk

 

 

Artikel 1 Uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

1.Deze uitgifteregels zijn van toepassing op het nieuwbouwproject Transvaalstraat/Krommedijk omvattend de adressen Krommedijk 105 en Transvaalstraat 1, 3 en 4.

2.Bewoners van het nieuwbouwproject Transvaalstraat/Krommedijk komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersvergunning per adres.

3.Bedrijven van het nieuwbouwproject Transvaalstraat/Krommedijk komen niet in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 10 december 2019.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Gebiedsgebonden uitgifteregels nieuwbouw Transvaalstaat/Krommedijk".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 3 december 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

H. Kranendonk A.W. Kolff

loco-secretaris burgemeester