Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/651097/CVDR651097_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-202101-01-2021nieuwe regeling

12-01-2021

gmb-2021-12523

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel d.d. 2 december 2020 inzake Aanwijsbesluiten en nadere regels Biesbosch;

 

gelet op artikel 26, tweede lid van de Biesboschverordening Dordrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit plaatsen waar het toegestaan kampeermiddelen te plaatsen de Biesbosch Dordrecht.

 

 

 

Artikel 1  

Als plaats waar het is toegestaan kampeermiddelen te plaatsen worden aangewezen:

  • 1.

    Stayokay;

  • 2.

    Dagcamping Merwelanden (Hollandse Biesbosch).

 

Artikel 2  

Onverminderd het gestelde in artikel 1 is het toegestaan campers tussen zonsopkomst en zonsondergang te parkeren op reguliere parkeerplaatsen, ten behoeve van dagrecreatie, en gedurende de in het desbetreffende besluit aangegeven tijden op daartoe aangewezen camperparkeerplaatsen.

 

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Kampeerplaatsen de Biesbosch Dordrecht.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2021 en werkt terug tot 1 januari 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 januari 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester