Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018
CiteertitelBeleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Edam-Volendam 2018, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2018Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 26999

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

 

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen in verband met het verduidelijken van het beleid omtrent het verlenen van parkeervergunningen;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, eerste lid onderdeel a, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018,

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Dit beleid is van toepassing op aanvragen om een parkeervergunning op grond van artikel 3, eerste lid onderdeel a, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 in het gebied dat is aangewezen voor het parkeren door vergunninghouders.

Artikel 2 Voorwaarden parkeervergunning Spoorbuurt

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd in de H.J. Calkoengracht, W.J. Tuijnstraat, Dwarsstraat, Stationsstraat en Spoorbuurt, met een maximum van 1 parkeervergunning per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 3 Voorwaarden parkeervergunning Zuideinde

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd op Zuideinde 11 t/m 75a (oneven), met een maximum van 2 parkeervergunningen per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 4 Voorwaarde parkeervergunning parkeerterrein Parallelweg

Parkeervergunning wordt slechts verleend aan:

 • a.

  Bewoners, bedrijven of instellingen gevestigd op Noordeinde 52 t/m 91, met een maximum van 1 parkeervergunning per adres;

 • b.

  Brandweer, politie en ziekenvervoer.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels parkeervergunningen Edam-Volendam 2018

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, d.d. 5 december 2017.

de loco-secretaris,

M. Bekkenkamp MSc

de burgemeester,

L.J. Sievers.