Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Aanwijzingsbesluit aanwijzen wegen in de bebouwde kom als vallend onder art. 5.1.5 van de APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aanwijzen wegen in de bebouwde kom als vallend onder art. 5.1.5 van de APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit aanwijzen wegen in de bebouwde kom als vallend onder art. 5.1.5 van de APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2008nieuwe regeling

16-10-2008

Laarder Courant De BEL 16-10-2008

Collegebesluit 16-10-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanwijzen wegen in de bebouwde kom als vallend onder art. 5.1.5 van de APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes hebben het Aanwijzingsbesluit aanwijzen wegen in de bebouwde kom als vallend onder art. 5.1.5 van de APV vastgesteld.

Eemnes, 16 oktober 2008.

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

De secretaris,                                               De burgemeester,

 

 

Mr. A.J.M. de Bruijn                                       R. van Benthem RA