Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Koffiegeld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKoffiegeld
CiteertitelKoffiegeld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 125 Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-200501-01-2005art.

29-03-2015

Onbekend

B&W besluit 29-03-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Koffiegeld

 

 

Koffiegeld

Koffiegeld

Inhoudsopgave

  • Artikel 1 Rechthebbenden

  • Artikel 2 Hoogte vergoeding

Artikel 1 Rechthebbenden

De medewerkers van de buitendienst en de havenmeester ontvangen koffiegeld.

Artikel 2 Hoogte vergoeding

De in artikel 1 genoemde vergoeding bedraagt met ingang van 1 januari 2012 19% bruto van het maximum van schaal 1 nieuwe structuur per jaar.