Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Geldermalsen

Verordening gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Geldermalsen
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens 2009
CiteertitelVerordening gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBasisadministratie, persoonsgegevens, gemeentelijke basisadministratie, administratie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
  2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Privacyreglement Gemeentelijke basisadministratie; Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-200909-05-2012Nieuwe regeling

30-06-2009

Nieuwsblad Geldermalsen, 27-8-2009

Raadsbesluit, 2009, 06.7

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 juni 2009 nummer 102,

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluit:

Vast te stellen de “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009” .

Artikel 1

  • 1. Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

  • 2. Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b en 62 van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Gemeente Geldermalsen 2004 van 30

juni 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2009 (Verordening GBA).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

Van 30 juni 2009, nummer 7,

de griffier, de voorzitter,