Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:19, vierde en zesde lid van de APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2016Nieuwe regeling

18-10-2016

Middenstandsbelangen 23 november 2016

2016-026993

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op het Raadsbesluit van 20 juni 2016 inhoudende de vaststelling van de algemene plaatselijke verordening gemeente Geldrop-Mierlo 2016 (hierna te noemen APV);

Gelet op het bepaalde in artikel 2:19, vierde en zesde lid van de APV inzake het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen op aanplakborden;

Besluit

Vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit “verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016”, luidende:

1.Aanplakplaatsen verkiezingen

Bij een verkiezing voor het Europees Parlement, de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en Gemeenten, wijst de gemeente Geldrop-Mierlo de volgende locaties aan voor aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:

 • a.

  Aanplakplaatsen in Geldrop:

  • 1.

   Papenvoort naast de kerk

  • 2.

   Eindhovenseweg ter hoogte van Hulst

  • 3.

   Mierloseweg ter hoogte van Johan Peijnenburgweg

  • 4.

   Volderstraat tegenover Magdalenahof

  • 5.

   Kruispunt laan der Vier Heemskinderen – Bogardeind (middenberm)

  • 6.

   Dommeldalseweg tussen postkantoor en medisch centrum

  • 7.

   De middenberm van de Laan der Vier Heemskinderen ter hoogte van WC Coevering

  • 8.

   Laan van Tolkien ter hoogte van Elros

  • 9.

   Middenberm Gijzenrooiseweg ter hoogte van Isuldur tussen lichtmast 193 en 194

  • 10.

   Middenberm Gijzenrooiseweg ter hoogte van Rielsedijk tussen lichtmast 56 en 57

  • 11.

   Hoek Frodo – Laan van Tolkien

 • b.

  Aanplakplaatsen in Mierlo:

  • 12.

   Dorpsstraat ter hoogte van gemeentehuis

  • 13.

   Bekelaar tegenover de Dwerguil

  • 14.

   Santheuvel West -Kerkakkers

  • 15.

   Geldropseweg ter hoogte van Ambachtweg

  • 2.

   Aanplakplaatsen referendum

Bij een referendum als bedoeld in de Wet Raadgevend Referendum, wijst de gemeente Geldrop-Mierlo de volgende locaties aan voor aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:

 • a.

  Aanplakplaatsen in Geldrop:

  • 1.

   Bogardeind ter hoogte van het NH-Hotel

  • 2.

   Eindhovenseweg ter hoogte van Hooge Akker

  • 3.

   Nuenenseweg ter hoogte van de rotonde Spaarpot.

 • b.

  Aanplakplaatsen in Mierlo:

  • 4.

   Geldropseweg ter hoogte van de Ambachtweg

  • 5.

   Bekelaar ter hoogte van de Goorsedijk

  • 3.

   Termijn plaatsing aanplakborden

De aanplakborden worden zes weken voor de te houden verkiezing of het referendum op de in respectievelijk artikel 1 en artikel 2 genoemde locaties geplaatst door de gemeente.

4.Voorwaarden verkiezings- of referendumpropaganda

Bij het maken van verkiezings- of referendumpropaganda dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • 1.

  Het is verboden in, op of boven de openbare ruimte verkiezingspropaganda aan te brengen op andere plaatsen dan de in artikel 1 en 2 genoemde locaties.

 • 2.

  Het is uitdrukkelijk verboden om op de dag van de verkiezingen zelf propaganda te maken in of in de onmiddellijke nabijheid van de stembureaus. Hiermee wordt bedoeld een deel van het openbaar gebied vallend binnen een straal van 30 meter vanaf de ingang of toegang van het terrein of gebouw waar het stembureau is ingericht.

 • 5.

  Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016.

 • 2.

  Onder gelijktijdige intrekking van de Regeling aanplakbeleid 2005, treedt het aanwijzingsbesluit verkiezingsborden Geldrop-Mierlo 2016 twee weken na bekendmaking in werking.