Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Regeling in het kader van de FPU gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling in het kader van de FPU gemeenten
CiteertitelLokale regeling FPU Gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2000Onbekend

20-09-2000

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling in het kader van de FPU gemeenten

 

 

Lokale regeling FPU gemeenten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a

  Ambtenaar:

  • 1

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling;

  • 2

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de Arbeidsvoorwaardenregeling is aangegaan.

 • b

  FPU Gemeenten: De regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 5a van de Arbeidsvoorwaardenregeling.

Artikel 2 Faciliteiten

Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een later tijdstip deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor:

 • a

  extra verlof;

 • b

  een ruimere toekenning van studiefaciliteiten dan op grond van hoofdstuk 17 van de Arbeidsvoorwaardenregeling mogelijk is;

 • c

  een financiële tegemoetkoming;

 • d

  een aanpassing van de betrekking;

 • e

  een stimulans anderszins.

Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een vroeger moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor en financiële bijdrage of een stimulans anderszins.

Artikel 3 Het informeren van het georganiseerd overleg

De commissie voor georganiseerd overleg wordt geïnformeerd over de toepassing van deze regeling en de invulling van het lokaal beschikbare budget voor deze regeling.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het college een bijzondere voorziening.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2000 en kan worden aangehaald als “Regeling in het kader van de FPU Gemeenten”.