Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBelanghebbendenparkeerplaatsen
Externe bijlagenKaart 1 bij aanwijzingsbesluit Kaart 2 bij aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2018Nieuw besluit

03-04-2018

gmb-2018-101340

2018/6452

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen

Considerans:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening Gemeente Gorinchem 2016;

overwegende dat de Groenmarkt in het voorjaar van 2018 zal worden heringericht;

het college ten behoeve van deze herinrichting op 16 mei 2017 heeft besloten voorbereidingen te treffen op het niet meer toestaan van parkeren van vergunninghouders op de Groenmarkt;

 

B E S L U I T:

 • I.

  Voor het gebied D de parkeervergunningmogelijkheid “alle gebieden” (categorie V) te laten vervallen per 1 mei 2018;

 

 • II.

  Vast te stellen het aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeerplaatsen.

 

 • 1.

  De gebieden G, H, I en J, zoals omschreven in de tabel uit bijlage 1 en zoals aangeduid op kaart in bijlage 2, aan te wijzen als voor het openbaar verkeer openstaande terreinen en weggedeelten waar het slechts is toegestaan om met een parkeervergunning te parkeren.

 • 2.

  De gebieden A, B, C, E en F, zoals omschreven in de tabel uit bijlage 1 en zoals aangeduid op kaart in bijlage 2 (a t/m c), aan te wijzen als voor het openbaar verkeer openstaande terreinen en weggedeelten waar mede met een parkeervergunning mag worden geparkeerd.

 • 3.

  Vast te stellen, voor de gebieden G, H, I en J, de tijdvensters waarbinnen slechts met een parkeervergunning moet worden geparkeerd.

 • 4.

  Vast te stellen per gebied het maximaal aantal uit te geven vergunningen per maatstaf, conform bijlage 1.

 

 • III.

  Dit besluit in werking te laten treden 3 dagen na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

   

   

  Aldus besloten op 3 april 2018,

   

  Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

  de secretaris, de burgemeester,