Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Veiligheid Toezicht en Handhaving beleid Gemeente Gorinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVeiligheid Toezicht en Handhaving beleid Gemeente Gorinchem
CiteertitelVeiligheid Toezicht en Handhaving beleid Gemeente Gorinchem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleid, bestuur en recht, Veiligheid Toezicht en Handhaving (VTH) gemeente Gorinchem
Externe bijlagenVTH-beleid Visie document Uitvoeringsprogramma Bijlagenboek Vaststelling prioriteiten Raadsbesluit VTH beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Gorinchem/CVDR429130.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuw beleid

28-03-2019

gmb-2019-114966

2018-2312

Tekst van de regeling

Intitulé

Veiligheid Toezicht en Handhaving beleid Gemeente Gorinchem

De gemeenteraad van Gorinchem,

 

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 19 februari 2019;

 

Gelet op de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gorinchem

 

Besluit:

 

 

 

 • 1.

  vast te stellen de VTH-visie, het VTH-beleid, VTH-prioriteiten en het VTH bijlagenboek;

 

 • 2.

  kennis te nemen van het VTH uitvoeringsprogramma 2019;

 

 • 3.

  de VTH-visie, het VTH-beleid en het VTH bijlagenboek algemeen bekend te maken.

 

 • 4.

  de extra kosten van € 43.000,-- (2019) te dekken uit de in de begroting opgenomen reservering van € 200.000,- voor de uitvoering van het Gorcums Akkoord.

 

 • 5.

  om jaarlijks een VTH-jaarverslag op te stellen;

 

 • 6.

  de financiële consequenties voor 2019 te verwerken in een begrotingswijziging.

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 maart 2019.

Griffier, Voorzitter,