Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan
CiteertitelGemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Gemeentelijk rioleringsplan Bijlage 2 Waterplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2019-319031

G.17.04306

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op een eerder moment bekendgemaakt via de website van de gemeente Gulpen-Wittem]

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-11-2017

 

Besluit

 

 • 1.

  In te stemmen met de in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan geformuleerde visie en beleid.

 • 2.

  In te stemmen met de in het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan meerjaren Investeringsprogramma.

 • 3.

  In te stemmen met de jaarlijkse verhoging van de rioolheffing van 3% tot en met 2022 en het totale rest-tekort van 2018 t/m 2022 van € 103.000, te dekken uit de algemene reserve.

 • 4.

  Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan vast te stellen voor de periode 2018-2022.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 21 december 2017.

Wnd. griffier,

A.F.M. Askamp.

de voorzitter,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.