Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.19 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.19 APV
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.19 APV
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.19 APV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij het veld 'Wettelijke Grondslag' word verwezen naar de Algemene Plaatselijke Verordening zoals deze geldend was op 31 januari 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 100 lid 2
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2
  3. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 6.2
  4. Bouwverordening, art. 5.1.1, 5.4.1, 6.4.1, 7.3.2, 7.4.1
  5. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.4.19
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2006Nieuwe regeling

31-01-2006

Witte Weekblad, 07-02-2006 en Haarlems Weekblad, 08-02-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.4.19 APV

 

 

Burgemeester en wethouders van Haariemmerliede en Spaarnwoude,

 

gelezen het verzoek van de HulpverleningsDienst Kennemerland, onderdeel GGD van december 2005,

 

gelet op artikel 100 lid 2 van de Woningwet

 

gelet op afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

gelet op arfikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

gelezen de artikelen 5.1.1, 5.4.1, 6.4.1, 7.3.2 en 7.4.1 van de Bouwverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 13 december 2005,

 

gelezen artikel 2.4.19 van de Algemene Plaatselijke Verordening,

 

besluiten:

 

de inspecteurs hygiënische woonproblemen, werkzaam bij de Hulpverleningsdienst Kennemerland, onderdeel GGD aan te wijzen als toezichthouders ten aanzien van voormelde artikelen in de Bouwverordening en de APV.

 

Halfweg, 31 januari 2006

 

burgemeester en wethouders van Haarlemmerliede en Spaarnwoude,

 

de burgemeester de secretaris

 

E.J. Van Hoogdalem-Arkema B.J. Huisman