Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haren

Aanwijzingsbesluit Detectorverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Detectorverbod
CiteertitelAanwijzingsbesluit Detectorverbod
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2010 is de wettelijke grondslag te vinden in artikel 5:38

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 5.8.1 Algemene Plaatselijke Verordening 2005
  2. Art. 6:5 Algemene Plaatselijke Verordening 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2009Nieuwe regeling

24-02-2009

Harener Weekblad, 26 februari 2009

2009-498

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Detectorverbod

Burgemeester en Wethouders der gemeente Haren,

Overwegende:

dat binnen zowel het grondgebied van Appelbergen als het Quintusbos in de afgelopen jaren herhaaldelijk munitie is aangetroffen;

dat, gelet op de geschiedenis van het betreffende gebied tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, niet valt uit te sluiten dat ter plaatse of in de omgeving nog meer munitie aanwezig is;

dat gebleken is dat door particulieren in het betreffende gebied met regelmaat naar mogelijke aanwezige munitie wordt gezocht;

dat aan dat zoeken risico’s zijn verbonden die, voor zover de gemeente daar invloed op heeft, dienen te worden voorkomen;

dat artikel 5.8.1 van de Algemene Paatselijke Verordening gemeente Haren vastgesteld op 15 december 2008 ons hiertoe de mogelijkheid biedt;

b e s l u i t e n : 

Artikel 1  

1. als gebieden, waarbinnen het in de gemeente verboden is zich met een mijn- en/of metaaldetector te bevinden, aan te wijzen:•  Appelbergen, één en ander als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;• Quintusbos, één en ander als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

2. dat dit besluit in werking treedt op het moment van bekendmaking. 

Haren, 24 februari 2009,

 

burgemeester en wethouders voornoemd

Kaart gebied Appelbergen 1  

550px

Kaart gebied Quintusbos 2  

550px