Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid met betrekking tot inzameling van oud papier en karton

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid met betrekking tot inzameling van oud papier en karton
CiteertitelBeleid met betrekking tot inzameling van oud papier en karton
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

-

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2010Nieuwe regeling

02-02-2010

De Heemsteder, 10 februari 2010

448345

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEID MET BETREKKING TOT INZAMELING VAN OUD PAPIER EN KARTON

 

 

Op grond van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening kunnen burgemeester en wethouders inzamelaars aanwijzen voor het inzamelen van oud papier en karton. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen in belang met de bescherming van het milieu verbinden.

In verband met bovengenoemde aanwijzing is door het college van burgemeester en wethouders beleid vastgesteld met betrekking tot het inzamelen van oud papier en karton door andere partijen dan de inzameldienst, zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 

Het inzamelen van oud papier en karton door andere partijen dan de inzameldienst kan op verschillende wijze worden uitgevoerd:

 • -

  middels een inpandige brengvoorziening;

 • -

  middels huis- aan huisinzameling.

 

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks meerdere partijen of instellingen aanwijzen voor het inzamelen van oud papier en karton. Er is geen maximum gesteld aan het totale aantal aanwijzingen per kalenderjaar. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal inzamelaars dat in hetzelfde gebied (woonwijk) actief is. Dit om een rendabele inzameling mogelijk te maken.

 

Voor de aanwijzingen worden de volgende criteria gehanteerd:

 • 1.

  de instelling moet specifiek plaatselijke kenmerken bezitten en mag geen commerciële intenties hebben;

 • 2.

  per gebied wordt maximaal één instelling aangewezen voor huis- aan huisinzameling van oud papier en karton;

 • 3.

  er mogen maximaal twee instellingen in hetzelfde gebied actief zijn.

 

Wanneer een verzoek tot aanwijzing gehonoreerd is, wordt in overleg met de betreffende partij of instelling bekeken op welke wijze en/of dagen ingezameld mag worden. De aanwijzing is één kalenderjaar geldig.

 

De inzamelaars kunnen het opgehaalde oud papier en karton aanbieden aan de inzameldienst, zoals bedoeld in de Afvalstoffenverordening. De inzamelaars ontvangen hiervoor een marktconform tarief per kilogram. De inzameldienst is belast met de logistiek en administratie hiervan.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 2 februari 2010

Gepubliceerd in de Heemsteder op 10 februari 2010.