Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid met betrekking tot circussen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid met betrekking tot circussen
CiteertitelBeleid met betrekking tot circussen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-02-2019Nieuwe regeling

15-12-2009

De Heemsteder, 23 december 2009

438401

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEID MET BETREKKING TOT CIRCUSSEN

 

 

Juridisch kader

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) wordt onder een evenement verstaan, elkevoor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Uitgezonderd hierop zijn; bioscoopvoorstellingen, markten, kansspelen, betogingen, samenkomsten etc.. Het houden van een circusvoorstelling valt niet onder een van deze uitzonderingen en is daarmee een evenement als bedoeld in artikel 2:24 APV. In artikel 2:25 APV staat aangegeven dat het verboden is om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. De vergunning kan geweigerd worden in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen en de zedelijkheid of gezondheid.

 

De aanvraag om een vergunning in de zin van artikel 2:25 APV wordt door de afdeling Algemene & Juridische Zaken in behandeling genomen. In de regel dienen circusexploitanten een vergunningaanvraag in het jaar voorafgaand aan het nieuwe seizoensjaar in. Tegen het einde van dat jaar wordt definitief op deze aanvraag beslist. Voor het beoordelen van de vergunningaanvraag en het maken van een selectie wordt gekeken naar de kwaliteit en traditie. Uitgangspunt is een hoogwaardig circus in de gemeente.

 

Het trapveld aan de Vrijheidsdreef wordt door de gemeente in gebruik gegeven als locatie voor de circusvoorstellingen. Het veld heeft een afmeting van ongeveer 50 meter breed en 130 meter lang. Het terrein heeft een smalle opgang over een sloot. Het is niet geschikt voor circussen met grote tenten, voertuigen en grote circusdieren. Alleen kleinere circussen kunnen goed van dit terrein gebruik maken. Op het terrein zijn geen voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit aanwezig en het is niet verhard. Het is aan de gemeente als eigenaar van de grond om te bepalen voor welke activiteiten en in welke frequentie het trapveld in gebruik wordt gegeven.

Circusbeleid

De achterliggende gedachte bij het slechts één keer per jaar in gebruik geven van het trapveld aan de Vrijheidsdreef is dat deze locatie ook voor andere activiteiten beschikbaar moet blijven. Bovendien moet het voor burgers leuk zijn om naar een circus te gaan en niet dat er zo dikwijls een circus staat dat er geen interesse meer voor is dan wel een vermindering van de interesse optreedt. Jaarlijks worden in de directe omgeving van Heemstede eveneens circusvoorstellingen gegeven.

 

In de gemeente Haarlem worden jaarlijks maximaal drie vergunningen verleend voor het houden van circusvoorstellingen. Het zijn in de regel grotere circussen die deze voorstellingen geven.

 

In verband met het beschikbaar houden van het trapveld aan de Vrijheidsdreef voor andere activiteiten dan circusvoorstellingen alsmede om de waardering voor het circus te behouden, wordt jaarlijks aan één circusexploitant deze locatie in gebruik gegeven.

Heemstede, 13 augustus 2003, gewijzigd vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.

Dit beleid treedt in werking per 1 januari 2010.