Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Beleid met betrekking tot straatartiesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid met betrekking tot straatartiesten
CiteertitelBeleid met betrekking tot straatartiesten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:9, lid 1 en lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

15-12-2009

De Heemsteder, 23 december 2009

438401

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEID MET BETREKKING TOT STRAATARTIESTEN

 

 

Op grond van artikel 2:9, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden ten behoeve van publiek als straatartiest op te treden op of aan door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen.

Op grond van artikel 2:9, lid 3, APV kan de burgemeester ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

 

Gezien het bovenstaande worden, in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu (waaronder overlast) de volgende beleidsregels vastgesteld ten aanzien van het verlenen van ontheffingen van het verbod voor straatartiesten:

  • 1.

    De ontheffing wordt alleen verleend als betrokkene een ondertekende verklaring van geen bezwaar kan overleggen van de bedrijfsleider van de inrichting (winkel, station etc.) ter hoogte waarvan hij standplaats als straatartiest wil innemen, met daarin genoemd de dag(en) en tijd(en) waarvoor de ontheffing wordt gevraagd.

  • 2.

    Een ontheffing wordt verleend voor maximaal 2 dagen per week gedurende maximaal een jaar.

  • 3.

    De ontheffing, die niet digitaal is aangevraagd, dient door de straatartiest te worden afgehaald en de legeskosten dienen contant te worden betaald.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 december 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 23 december 2009.

Dit beleid treedt in werking op 1 januari 2010.