Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen
CiteertitelRegeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201201-01-201201-01-2016Nieuwe regeling

08-02-2012

De Heemsteder, 22 februari 2012

566358

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen

 

 

 

Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen

Artikel 1 Reikwijdte

Deze regeling geldt voor de medewerkers die in opdracht van hun leidinggevende werkzaamheden uitvoeren voor de alarmopvolging voor de gebouwen.

Artikel 2 Bereikbaarheid en beschikbaarheid

 • 1.

  De leidinggevende beslist welke medewerkers wel of niet werkzaam zijn voor de alarmopvolging gebouwen.

 • 2.

  De leidinggevende stelt, na overleg met de aangewezen medewerkers, een belvolgorde vast voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de alarmopvolging voor de gebouwen.

 • 3.

  De belvolgorde kan door de leidinggevende, na overleg met de aangewezen medewerkers, worden gewijzigd.

 • 4.

  De medewerkers die zijn aangewezen hebben een inspanningsverplichting zich, zo mogelijk, bereikbaar en beschikbaar te houden voor werkzaamheden voor de alarmopvolging voor de gebouwen.

 • 5.

  De medewerker komt in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding vanwege de bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de alarmopvolging gebouwen, en de tijd die besteed wordt aan de telefonische beantwoording.

 • 6.

  De vergoeding zoals genoemd in lid 5 bedraagt voor:

  • a.

   Nummer 1 (als eerste gebeld); 50% van verschil periodieken 10 en 11 in schaal 9

  • b.

   Nummer 2 (als tweede gebeld): 37,5% van (idem)

  • c.

   Nummer 3 (als derde gebeld): 25% van (idem)

  • d.

   Nummer 4 (als vierde gebeld); 15% van (idem)

 • 7.

  De vergoedingsbedragen worden afgeleid van respectievelijk 50%, 37,50%, 25% en 15% van het verschil tussen schaal 9, periodieken 10 en 11 van de geldende salaristabel.

Artikel 3 Telefonische afhandeling gevolgd door gebouwenbezoek

 • 1.

  De medewerker wordt voor de tijd (inclusief de reistijd) die besteed wordt aan het noodzakelijk gebouwenbezoek, voor zover buiten de voor de medewerker geldende werktijd, bezoldigd conform artikel 3:2 van de CAR-UWO (= overwerkvergoeding).

 • 2.

  Voor de in lid 1 genoemde tijd wordt per gebouwenbezoek uitgegaan van één uur.

 • 3.

  Bij het overwerk zoals genoemd in lid 1 wordt zowel het verlof als de toeslag uitbetaald aan de medewerker.

 • 4.

  Als de werkelijke tijd langer is dan aangegeven bij lid 2 wordt uitgegaan van de werkelijke tijd.

 • 5.

  Bij een noodzakelijk bezoek aan de gebouwen, voorzover buiten de voor de medewerker geldende werktijden, wordt de reisafstand als dienstkilometers vergoed (van deur tot deur).

Artikel 4. Duur van de regeling

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2012.

Artikel 5. Bijzondere situaties

Bij bijzondere gevallen beslist de directeur.