Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Vaststelling bomenkaart en bomencatalogus Helmond 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling bomenkaart en bomencatalogus Helmond 2009
CiteertitelVaststelling bomenkaart en bomencatalogus Helmond 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening
Externe bijlagenexb-2018-12206 Bomenkaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikle 4.3.2 Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
 2. Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2010
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-20175e wijziging

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 183382

33520200
21-03-201521-10-20174e wijziging

14-10-2014

Gemeenteblad, 2014, 25214

Collegebesluit, 2014, 457231
21-09-201321-03-20153e wijziging

17-09-2013

Gemeenteblad, 2013, 70

Collegebesluit, 2013, 1308417
10-12-201121-09-20132e wijziging

22-11-2011

Gemeenteblad, 2011, 102

Collegebesluit, 2011, 1108870

Tekst van de regeling

Intitulé

VASTSTELLING BOMENKAART EN BOMENCATALOGUS HELMOND 2009

Burgemeester en wethouders van de Helmond,

gelet op artikel 4.3.2., tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 en de Beleidsregel bescherming bomen in Helmond 2014

 

Besluit
 • I.

  De derde wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond vast te stellen, bestaande uit:

 • a.

  het verwijderen van de volgende particuliere bomen:

 • -

  Spaanseweg 3, een boom vanwege fout in de opname (5 bomen zijn geregistreerd terwijl er maar 4 bomen staan)

 • -

  Warandelaan 39, twee bomen vanwege eerdere te hoog ingeschatte leeftijd

 • -

  Emmastraat 23, ceder vanwege eerdere te hoge waardering voor cultuurhistorische waarde

 • -

  Pr. Rooseveltlaan, twee gekapte dode esdoorns

 • -

  Kanaaldijk NW 77, een dode wilg

 • b.

  het opnemen van de volgende gemeentelijke bomen:

 • -

  diverse bomen rondom de Oude toren in Stiphout

 • -

  twee bomen aan de Binnenparallelweg

 • -

  een linde aan het Karel Raijmakersplein (nu Weverspark)

 • -

  een herdenkingsboom aan de Claasenstraat (geplant voor het 25 jaar jubileum van koningin Beatrix)

 • -

  een herdenkingsboom aan de Kromme Steenweg (geplant bij de kroning van koning Willem Alexander)

 • c.

  het opnemen van de volgende particuliere bomen:

 • -

  ‘Beukenhuisje’ en enkele eiken langs het voormalig kerkepad in het Coovels bos

 • d.

  het verwijderen van de volgende gemeentelijke boom:

 • -

  een Rode beuk in de kasteeltuin, die is gekapt vanwege acuut gevaar voor de omgeving door de slechte conditie van deze boom

 • II.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • I.

  De vierde wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond 2009 vast te stellen, bestaande uit:

 • a.

  het verwijderen van de volgende particuliere bomen:

  - een vanwege de veiligheid gekapte Robinia bij complex De Vuurdoorn aan de Wilhelminalaan;

  - twee platanen aan de Eekhoornstraat (bij huisnummer 15 en 18) waarvoor kapontheffing is verleend; - een esdoorn bij Pr. Bernhardlaan 10, waarvan de leeftijd te hoog is ingeschat bij de opname;

 • b.

  het opnemen van de volgende particuliere bomen:

  - de ter compensatie aan te planten boom bij complex De Vuurdoorn aan de Wilhelminalaan;

  - twee ter compensatie aan te planten bomen bij Eekhoornstraat 15 en 18;

 • c.

  het verwijderen van de volgende gemeentelijke boom:

  - een gekapte honingboom in de Kasteeltuin;

 • d.

  het opnemen van de volgende gemeentelijke bomen:

  - de ter compensatie aan te planten boom in de Kasteeltuin;

  - de treurwilg nabij de ingang van de zorgtuin van SMO aan de Bosselaan.

 • II.

  Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

 

De vijfde wijziging Bomenkaart en Bomencatalogus Helmond 2009 vast te stellen, bestaande uit:

 • a.

  het verwijderen van de volgende particuliere bomen waarvoor kapontheffing is verleend:

  1 dode Rode beuk aan de Aarle-rixtelseweg 2 (2016)

  1 Vleugelnoot aan de Aarle-rixtelseweg 27 vanwege risico voor de veiligheid (2015)

  1 Italiaanse populier aan de Emmastraat 2 vanwege onveiligheid (2016)

  2 dode Paardekastanjes en 1 dode Suikeresdoorn aan de President Rooseveltlaan 2 (2014 en 2015)

  1 Moerascypres aan Ravelplein 2 vanwege veiligheidsrisico (2014)

  1 dode Rode beuk aan de Steenweg 1 (2016)

  1 Thuja aan de Wesselmanlaan 52 vanwege slechte conditie (2015)

 • b.

  het verwijderen van de volgende gemeentelijke boom waarvoor kapontheffing is verleend:

  9 Platanen aan de Bakelsedijk vanwege herinrichting en verminderde conditie (2015)

  1 Vleugelnoot in de groenstrook aan de achterzijde van Venuslaan 18, vanwege slechte vitaliteit (2014)

 • c.

  het opnemen van de volgende gemeentelijke bomen:

  1 Chaemecyparis p. ‘Filifera’ in de groenstrook tussen Molenstraat 123 en de Europaweg, bijzondere meerstammige boom die deel heeft uitgemaakt van de tuin van het voormalig Sint-Antoniusgasthuis

Besloten in de vergadering van 19 januari 2010.

Burgemeester en wethouders van Helmond

De burgemeester,

Drs. A.A.M. Jacobs

De secretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

11 juni 2010

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA