Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heumen

PGB Tarieven 2020 gemeente Heumen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeumen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPGB Tarieven 2020 gemeente Heumen
CiteertitelPGB Tarieven 2020 Wmo en Jeugdwet gemeente Heumen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.1.4a, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heumen/634857/CVDR634857_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020PGB Wmo en Jeugdwet

04-02-2020

gmb-2020-53940

Tekst van de regeling

Intitulé

PGB Tarieven 2020 gemeente Heumen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen;

 

Besluit:

 • 1.

  De tarieven Zorg in natura voor ambulante Wmo en Jeugdhulp voor 2020 met 3,5 % te indexeren;

 • 2.

  De tarieven Pgb (persoonsgebonden budget) voor professionals voor ambulante Wmo en Jeugdhulp voor 2020 met 3,5 % te indexeren.

 

burgemeester en wethouders gemeente Heumen, 4 februari 2020

 

Dirk van Eeten Marriët Mittendorff

Gemeentesecretaris Burgemeester

 

 

De tariefeenheden zijn als volgt:

 • uur: per uur

 • DD: Dagdeel

 • 24u: Etmaal

 • dag: Gedurende de dag

 

 

 

 

2019

 

2020

 

 

Bijlage tarieven pgb gemeente Heumen 2020

Maatwerkvoorzieningen en individuele voorziening PGB tarief 80% op basis van tarieven ROB

Prof. Ondersteun. WMO/Jeugd

Infor-mele onder-steuning

Een-heid

 

 

 

 

 

 

 

WMO Blok B

Op basis van de ZIN tarieven ROB 2020

 

 

 

 

 

Hulp huishouden

HH1

 

 

16,53

 

uur

 

HH2

20,69

 

20,96

 

uur

Dagbesteding

Dagbesteding arbeidsmatig standaard

28,16

 

28,16

20,00

DD

 

Dagbesteding arbeidsmatig specialistisch

55,82

 

55,82

20,00

DD

 

Dagbesteding volwassenen

28,92

 

28,92

20,00

DD

Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf volwassenen

150,85

 

150,85

31,06

24u

Begeleiding en persoonlijke verzorging

Reguliere Begeleiding

43,20

 

44,64

20,00

uur

 

Reguliere Begeleiding in een groep

14,40

 

14,88

n.v.t.

uur

 

Persoonlijke Verzorging volwassenen

38,40

 

39,84

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding volwassenen

51,84

 

53,76

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding in een groep

17,28

 

18,24

n.v.t.

uur

Casemanagement

casemanagement

51,84

 

53,76

n.v.t.

uur

Vervoerdiensten

Vervoer Dagbesteding en Kortdurend Verblijf

10,63

 

11,00

n.v.t.

dag

Tijdelijk verblijf LVB

Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en evt. verzorging

104,75

 

108,42

n.v.t.

24u

 

Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging en/of gedragsregulering

142,46

 

147,45

n.v.t.

24u

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd blok B

Op basis van de ZIN tarieven ROB 2020

 

 

 

 

 

Zonder verblijf: Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

Reguliere Begeleiding

43,20

 

44,64

20,00

uur

 

Reguliere Begeleiding in een groep

14,40

 

14,88

n.v.t.

uur

 

Verzorging en Begeleiding

48,00

 

49,44

n.v.t.

uur

Specialistische begeleiding

Specialistische Begeleiding

51,84

 

53,76

20,00

uur

 

Specialistische Begeleiding in een groep

17,28

 

18,24

n.v.t.

uur

Dagbesteding zonder verblijf

Dagbesteding (intersectoraal)

38,28

 

39,62

20,00

DD

Dagbehandeling

Dagbehandeling (intersectoraal)

83,80

 

86,74

20,00

DD

Ambulante (groeps) behandeling J&O en J-LVB

Vaktherapie

59,04

 

60,96

n.v.t.

uur

 

Groepsgerichte vaktherapie

19,68

 

20,16

n.v.t.

uur

 

Ambulante behandeling J&O en J-LVB

73,44

 

 

n.v.t.

uur

 

Ambulante groepsgerichte behandeling J&O en J-LVB

24,48

 

 

n.v.t.

uur

Kortdurend verblijf

Kortdurend Verblijf

150,85

 

156,13

31,06

dag

Casemanagement

Casemanagement

51,84

 

53,76

n.v.t.

uur

Vervoerdiensten

Vervoer naar dagbesteding, Kortdurend Verblijf en Dagbehandeling

10,63

 

11,00

n.v.t.

dag

Jeugdhulp ambulant

Dyslexie

n.v.t.

 

n.v.t.

n.v.t.

 

GGZ

Behandeling basis Jeugd GGZ

90,00

 

74,40

n.v.t.

uur

 

Specialistische Jeugd GGz (incl. obs en diagnostiek)

105,00

 

86,88

n.v.t.

uur

 

 

 

 

 

 

 

Zintuigelijk gehandicapten

Obv verhoging 3,5 % van het tarief 2019

 

 

 

 

 

Ondersteuning vroegdoven

Toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verlengde toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Consultatie

n.v.t.

 

 

 

 

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding ZG

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

43,20

1,51

44,71

20,00

dag

Ondersteuning Doofblinden

Toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Verlengde toeleiding

n.v.t.

 

 

 

 

 

Consultatie doofblindheid

n.v.t.

 

 

 

 

 

Beantwoording korte begeleidingsvragen

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Begeleidersvoorziening Doofblinden

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Revaliderende begeleiding ZG

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

Dagactiviteit zintuigelijk gehandicapten

43,20

1,51

44,71

20,00

dag

Ondersteuning visueel

Gespecialiseerde begeleiding

43,20

1,51

44,71

20,00

uur

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd blok C

Tarief PGB Heumen - 80 % van het laagste tarief ZIN

 

 

PGB

Obv laagste Zin tarief ROB

Time out voorziening / tussenvoorziening

Time out voorziening

 

 

123,26

154,06

24u

 

Moeder Kind Huis

 

 

203,83

254,79

24u

Gezinshuis

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding (2LVG)

 

 

140,76

175,95

24u

 

Gezinshuis J-LVG incl. begeleiding en behandeling (3LVG)

 

 

152,03

190,04

24u

 

Gezinshuis J&O incl. begeleiding

 

 

131,20

164,00

24u

 

Gezinshuis J&O begeleiding en behandeling

 

 

127,84

159,80

24u

Deeltijd wonen

Kamertraining

 

 

74,90

93,63

24u

 

Fasehuis, leerhuis, behandelgroep in wijk

 

 

134,44

168,05

24u

Beschermd wonen

Beschermd wonen J-GGZ en verslavingszorg

 

 

132,88

166,10

24u

Behandelgroep 24-u op terrein

Behandelgroep incl. dagbesteding en behandeling (3LVG)

 

 

194,27

242,84

24u

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (4-LVG)

 

 

238,65

298,31

24u

 

3-leefmilieusvoorzieningen incl behandeling en dagbesteding (5-LVG)

 

 

237,70

297,13

24u

 

Terreinvoorziening Gezinsopname licht

 

 

146,70

183,38

24u

 

Terreinvoorziening Gezinsopname middel

 

 

292,97

366,21

24u

 

Terreinvoorziening Gezinsopname zwaar

 

 

251,54

314,42

24u

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF6)

 

 

146,70

183,38

24u

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7)

 

 

211,30

264,13

24u

 

Behandelgroep 24 uur op terrein (VF8)

 

 

223,70

279,62

24u

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd wonen

Tarieven oude structuur 2015-2019 + 3,5 %

 

 

 

 

 

 

Professioneel en niet professioneel combinatie

2019

3,50%

2020

informeel

Beschermd wonen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

54,02

1,89

55,91

20,56

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

55,74

1,95

57,69

20,56

uur

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging

54,49

1,91

56,40

20,56

uur

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding

55,01

1,93

56,94

20,56

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

53,14

1,86

55,00

20,56

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dagbesteding

53,86

1,89

55,75

20,56

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

55,82

1,95

57,77

20,56

uur

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en dagbesteding

55,39

1,94

57,33

20,56

uur

Vervoer

vervoer dagbesteding

10,35

0,36

10,71

n.v.t.

dag

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel

 

 

 

 

 

Beschermd wonen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

82,72

2,90

85,62

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding

109,19

3,82

113,01

n.v.t.

24u

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging

104,79

3,67

108,46

n.v.t.

24u

 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding

131,27

4,59

135,86

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering

113,55

3,97

117,52

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dagbesteding

140,03

4,90

144,93

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging

155,05

5,43

160,48

n.v.t.

24u

 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en dagbesteding

181,52

6,35

187,87

n.v.t.

24u

Vervoer

vervoer dagbesteding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermd wonen/ Bes. thuis

Tarieven 2020 nieuwe structuur

 

 

 

 

 

 

 

 

Professioneel

Informeel

Beschermd thuis

licht

 

25,31

24u

20,56

uur

 

groep licht

 

52,31

24u

20,56

uur

Beschermd wonen

licht*

 

77,92

24u

20,56

uur

 

middelzwaar

 

101,07

24u

20,56

uur

 

intensief

 

120,35

24u

20,56

uur