Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

BELEIDSREGELS OVER PARKEREN IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN VLIJMEN 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS OVER PARKEREN IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN VLIJMEN 2017
CiteertitelBeleidsregels over parkeren in de parkeerschijfzone in Vlijmen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer - Parkeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

amvb Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2017nieuwe regels

31-10-2017

gmb-2017-205570

528990

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS OVER PARKEREN IN DE PARKEERSCHIJFZONE IN VLIJMEN 2017

 

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

overwegende dat:

  • in het centrum van Vlijmen op donderdag, vrijdag en zaterdag een vastgestelde parkeerschijfzone (blauwe zone) geldt;

  • vanwege de ontwikkeling en uitbreiding van het centrum in Vlijmen een wijziging en uitbreiding van de parkeerschijfzone is vastgesteld (d.d. 31 mei 2017) en daarbij 21 ontheffingen van de parkeerschijfzone zijn, of nog zullen worden, verleend;

  • er voldoende mogelijkheden voor parkeren beschikbaar zijn in de aan het centrum van Vlijmen grenzende gebieden;

  • het winkelklimaat in Vlijmen erbij is gebaat dat het aantal ontheffingen van de parkeerschijfzone zo beperkt mogelijk blijft en in ieder geval niet verder wordt uitgebreid;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Beleidsregels over parkeren in de parkeerschijfzone in Vlijmen 2017’.

 

Artikel 1

De bestaande van oudsher verleende parkeerontheffingen van de parkeerschijfzone in het centrum van Vlijmen worden via een uitsterfconstructie afgebouwd en niet meer verlengd of opnieuw verleend.

 

Artikel 2

De zeven geprojecteerde appartementen aan de noordzijde van het Plein in Vlijmen, op ‘de locatie Van de Ven’, en veertien (huur)appartementen boven de nieuwe winkels aan de oostzijde van het Plein in Vlijmen, hebben per wooneenheid recht op één parkeerontheffing van de parkeerschijfzone.

 

Artikel 3

In het centrum van Vlijmen worden geen nieuwe, extra, parkeerontheffingen van de parkeerschijfzone verstrekt.

Artikel 4

Deze beleidsregels treden een dag na bekendmaking in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Heusden, op 31 oktober 2017,

 

De secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

de waarnemend burgemeester, drs. R.H. Augusteijn