Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Beleidsregel particuliere woningbouwverzoeken 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Beleidsregel particuliere woningbouwverzoeken 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017nieuw

19-12-2017

gmb-2017-228776

531030

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsregel particuliere woningbouwverzoeken 2017

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 december 2017,

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

besloten:

 

  • 1.

    als beleidsregel vast te stellen dat, voor zover de wettelijke regels hieraan niet in de weg staan en aan alle overige randvoorwaarden wordt voldaan, particuliere verzoeken voor woningbouw op eigen grond kunnen worden toegekend als het maximaal één extra woning betreft; daarbij geldt dat het vooraf splitsen of verkopen van een perceel niet betekent dat er meer dan deze ene woning mag worden gerealiseerd;

  • 2.

    de raadsleden met bijgaande memo te informeren over deze beleidsregel voor particuliere woningbouwverzoeken.

 

namens deze,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans