Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - lijst branches en toewijzingscriteria weekmarkt Vlijmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - lijst branches en toewijzingscriteria weekmarkt Vlijmen
CiteertitelLijst branches en toewijzingscriteria weekmarkt Vlijmen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heusden/CVDR265618/CVDR265618_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2018nieuw

17-04-2018

gmb-2018-83323

547639

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - lijst branches en toewijzingscriteria weekmarkt Vlijmen

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 17 april 2018,

gelet op de Marktverordening gemeente Heusden 2012,

besloten:

de bijgevoegde lijst met toegestane branches en toewijzingscriteria vast te stellen voor de weekmarkt in Vlijmen.

 

namens het college van Heusden,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

Branche

Aantal

Kaas en zuivel

1

Garen, banden en kleinvak

1

Dames- en herenkleding

1

Bloemen en planten

1

Vis

1

Aardappelen, groente en fruit

1

Huishoudtextiel

1

Brood, koek en banket

1

Noten en zuidvruchten

1

 

Toewijzingscriteria:

 

  • 1.

    De eerstvolgende aanvrager op de wachtlijst, die dezelfde branche vertegenwoordigt als de standplaatshouder die de weekmarkt verlaat, komt in aanmerking om de vrijgekomen standplaats in te nemen. 

  • 2.

    Als er geen aanvrager voor dezelfde branche op de wachtlijst staat, komt de eerstvolgende aanvrager in aanmerking, die een branche vertegenwoordigt die op de weekmarkt nog niet aanwezig is. 

  • 3.

    Als meerdere aanvragers aan de voornoemde criteria voldoen, dan wordt de plaats toegekend aan de aanvrager die het langst geregistreerd staat op de wachtlijst.