Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nota 'Uitgangspunten overname afvalwater'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingNota 'Uitgangspunten overname afvalwater'
CiteertitelNota 'Uitgangspunten overname afvalwater'
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu – water
Externe bijlageRichtlijnen Overname Afvalwater.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Nota 'Uitgangspunten overname afvalwater' kunt u als PDF-bestand vinden onder bijlage.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-2-2002

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Wsb 2002/07

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, artikel 56
  2. Waterschapswet, artikel 77
  3. Waterschapswet, artikel 78

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2002nieuwe regeling

20-02-2002

Wsb 2002/07

WB/02.002

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota 'Uitgangspunten overname afvalwater'

 

 

Aanhef

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 januari 2002 met nr. WB/02.002;

BESLUIT:

de Nota "Uitgangspunten overname afvalwater" vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2002.

drs. A.D. de Stigter-Huising, wnd. Voorzitter.

mr. D. Wijtmans, secretaris.