Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Vaststelling uitvoeringsregels en keur Rijnland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVaststelling uitvoeringsregels en keur Rijnland 2020
CiteertitelVaststelling uitvoeringsregels en keur Rijnland 2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 78 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2020 Keur Rijnland 2020

13-05-2020

wsb-2020-5871

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling uitvoeringsregels en keur Rijnland 2020

Artikel 1  

De VV van Rijnland heeft op 13 mei 2020 de keur van Rijnland gewijzigd vastgesteld. Op 31 maart 2020 hebben dijkgraaf en hoogheemraden de gewijzigde uitvoeringsregels vastgesteld. De uitvoeringsregels zijn opgesteld om het watersysteem te beschermen, en aan te geven binnen welke kaders activiteiten binnen Rijnlands gebied kunnen worden uitgevoerd.

De keur en uitvoeringsregels hebben in de periode van 27 november 2019 tot en met 7 januari 2020 ter inzage gelegen. In verband met het coronavirus is het kantoor van Rijnland gesloten. U kunt de vastgestelde stukken om die reden niet inzien op het kantoorgebouw van Rijnland. Wel kunt u de stukken zien aan de linkerkant van deze bekendmaking en op de website van Rijnland. Wanneer de maatregelen worden opgeheven kunt u de stukken ook inzien in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden.

De nieuwe keur en uitvoeringsregels treden per 1 juni 2020 in werking.

Voor meer informatie kunt u van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur contact opnemen met Rijnland via (071) 3063494, of via keur@rijnland.net.

Leiden, 28 mei 2020