Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Tijdelijke aanpassing Keur Rijnland 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingTijdelijke aanpassing Keur Rijnland 2020
CiteertitelTijdelijke aanpassing Keur Rijnland 2020
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpStrandpaviljoens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 78 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-202001-02-2021Standpaviljoens

23-09-2020

wsb-2020-11286

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke aanpassing Keur Rijnland 2020
Bekendmaking

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 25 augustus 2020;

en gelet op artikel 59 en artikel 78 van de Waterschapswet;

 

Besluit

  • 1.

    Gehoor te geven aan het verzoek van Koninklijke Horeca Nederland;

  • 2.

    Artikel 3.3, eerste lid, onder k, onder i, onder 1 van de Keur Rijnland 2020 voor bestaande strandpaviljoens buiten werking te stellen voor de periode van 1 november 2020 tot 1 februari 2021.

Aldus besloten in de verenigde vergadering, gehouden op 23 september 2020

R.A.M. van der Sande, dijkgraaf

M. Middendorp, secretaris