Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Besluit van het college van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent emissiebeheer Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit van het college van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent emissiebeheer Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021
CiteertitelUitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-201801-01-2018nieuwe regeling

26-09-2017

wsb-2018-2256

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard houdende regels omtrent emissiebeheer Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021

Het college van Schieland en de Krimpenerwaard heeft op 26 september 2017 besloten het Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021 vast te stellen.

 

Schieland en de Krimpenerwaard heeft in de loop van de tijd voor het emissiebeheer een werkwijze ontwikkeld waarbij voorlichting, bewustwording, samenwerking, stimulering en handhaving hand in hand met elkaar gaan. Door oog en oor te hebben voor de belangen en drijfveren van burgers en bedrijven en door met elkaar in gesprek te gaan is HHSK in staat gebleken om het belang van emissiebeperking bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen en doelgroepen aan te zetten tot acties.

 

In het Waterbeheerplan 2016-2021 ‘Met mensen en water’ zijn doelstellingen voor samenwerking en participatie van burgers opgenomen. Deze zijn in lijn met de werkwijze die we voor het emissiebeleid al langere tijd hanteren. Daarnaast zijn doelstellingen benoemd voor het emissiebeleid. In dit Uitvoeringsplan emissiebeheer zijn de werkwijze en activiteiten om invulling te geven aan de doelen van het Waterbeheerplan nader uitgewerkt en gespecificeerd.

 

Het Uitvoeringsplan Emissiebeheer 2018-2021 treedt inwerking op de dag na die van deze bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.