Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers HHSK

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingRechtspositiebesluit politieke ambtsdragers HHSK
CiteertitelRechtspositiebesluit politieke ambtsdragers HHSK
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRechtspositiebesluit politieke ambtsdragers HHSK

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201928-03-2019nieuwe regeling

26-06-2019

wsb-2019-7139

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers HHSK

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard;

B E S L U I T :

In te stemmen met de nadere uitwerking van de rechtspositie van de leden van het algemeen bestuur. Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2019 en werkt terug tot en met 28 maart 2019:

 

• Artikel 4.1.1 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: vergoeding voor de werkzaamheden: Er worden geen nadere regels gesteld tot de vergoeding van werkzaamheden.

• Artikel 4.1.3 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: toelage lid onderzoekscommissie: Er worden geen nadere regels gesteld tot een toelage lid onderzoekscommissie.

• Artikel 4.1.4 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: toelage lid bijzondere commissie: Er worden geen nadere regels gesteld tot een toelage lid bijzondere commissie.

• Artikel 4.1.9 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden: Algemeen bestuursleden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zullen eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld worden om een vergoeding voor het treffen van voorzieningen arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden aan te vragen. Elk algemeen bestuurslid zal eens per jaar schriftelijk de vraag krijgen of zij gebruik wenst te maken van een dergelijke vergoeding, zie bijlage 3. Binnen drie maanden na uitkering van deze vergoeding moet een stortingsbewijs overlegd worden, waaruit blijkt dat de vergoeding is aangewend voor voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Indien er niet binnen drie maanden een stortingsbewijs overlegd wordt zal er een verrekening met de vergoeding voor de werkzaamheden plaatsvinden.

• Artikel 4.3.3 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: vergoeding kosten scholing: Op 30 september 2015 zijn regels gesteld bij besluit. Deze regels zijn onverminderd van kracht.

• Artikel 4.4.2 rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers: hogere vergoeding: Er worden geen nadere regels gesteld tot een hogere vergoeding.

 

Rotterdam, 26 juni 2019

 

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris-directeur, M.J.H. van Kuijk

dijkgraaf, A.J.B van der Klugt

 

  •