Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Delegatie projectbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatie projectbesluit
CiteertitelDelegatie projectbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

121C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Ruimtelijke Ordening, art. 3.10, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2008nieuwe regeling

07-10-2008

Gemeenteblad 2008=23

2008 08.38187

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie projectbesluit

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders,

 

besluit:

 

Delegatie projectbesluit

1. de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10, lid 4 Wro te delegeren aan het college van Burgemeester en Wethouders;

 

2. dat het delegatiebesluit in werking treedt de dag na openbare bekendmaking.