Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Ondermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer
CiteertitelOndermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

272C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Inkoopprocedures Inkoopbeleid Gemeente Hoorn

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-200822-09-2016nieuwe regeling

26-03-2008

Gemeenteblad 2008=30

2008 08.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Inkoopprocedures Stadsbeheer

Overwegende dat het om organisatorische redenen en uit een oogpunt van efficiency gewenst is om substitutie te verlenen aan bureauhoofden tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 50.000 en aan met name genoemde medewerkers tot € 5000;

 

Gelet op de matrix inkoopprocedures Inkoopbeleid Gemeente Hoorn, die deze mogelijkheid biedt voor onderhandse aanbesteding, enkelvoudige uitnodiging en opdrachtformulier/-bestelbon;

 

Besluit:

1.

substitutie te verlenen aan de bureauhoofden van het Beleid- en bedrijfsbureau, het Ingenieursbureau, het bureau Groen&Reiniging, het bureau Riolering&Wegen en het bureau Wijkzaken tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 50.000 in bovenvermelde procedures;

2.

substitutie te verlenen aan de heren P. Geerligs, J.H.E. de Klerk, J. Knoeff en L. Zwart, medewerkers van de afdeling Stadsbeheer, tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 5.000 in bovenvermelde procedures;

3.

substitutie te verlenen aan de heer D.W. Uiterloo, medewerker van de afdeling Stadsbeheer, tot het nemen van inkoopbeslissingen tot € 5.000 in de procedure opdrachtformulier/-bestelbon.