Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008
CiteertitelOndermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

930C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap 2003
 2. Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2008nieuwe regeling

15-02-2008

Gemeenteblad 2008=04c

2008 08.17980

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken 2008

 

 

Het hoofd van het bureau Burgerzaken,

 

Gelet op het Mandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van de burgemeester van Hoorn, 2003 en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluit:

1.

ondermandaat te verlenen aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, ten aanzien van de bevoegdheden, waarvoor hem bij het in de aanhef genoemde besluit van de burgemeester (onder)mandaat is verleend;

2.

op te dragen aan bedoelde functionarissen met hem in contact te treden, in geval er sprake is dan wel kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden, alvorens gebruik te maken van het (onder)mandaat;

3.

dat met het tot uitdrukking brengen van de (onder)mandaatverhouding de ondertekening luidt:

 • -

  ten aanzien van aangelegenheden waarvoor aan het hoofd directeur van de afdeling Burgerzaken ondermandaat is verleend:

  De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

  namens de Minister,

  de burgemeester van Hoorn,

  namens deze,

  (handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris)

 • -

  ten aanzien van aangelegenheden waarvoor het hoofd van de afdeling Burgerzaken mandaat is verleend:

  De burgemeester van Hoorn,

  namens deze,

  (handtekening en vermelding van naam en functie van de functionaris).

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd bureau Burgerzaken, 2008” en vervangt daarmee het besluit uit 2003.

Gewijzigde bijlage bij het “Ondermandaatbesluit Rijkswet Nederlanderschap van het hoofd van de afdeling Burgerzaken Hoorn, 2003”

Lijst van functionarissen bedoeld in punt 1 van voormeld ondermandaatbesluit per 15 februari 2008:

 • mevrouw E. den Boestert;

 • mevrouw J.M. Brakeboer;

 • mevrouw I. Jonker-Dammen;

 • mevrouw S.M. Lam;

 • de heer T.A. Neefjes;

 • mevrouw T.S.J.M. Schoenmaker.