Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerblijfsontzegging Mandaat Politie
CiteertitelVerblijfsontzegging Mandaat Politie
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.10.1
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6
  4. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-200501-03-2012nieuwe regeling

22-02-2005

Gemeenteblad 2005=16c

2005 05.02934

Tekst van de regeling

Intitulé

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

De burgemeester van Hoorn,

gelezen het advies van de politie d.d. 9 februari 2005;

gelet op artikel 2.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn (APV), artikel 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

Verblijfsontzegging Mandaat Politie

Aan het Hoofd Basispolitiezorg van de Afdeling Hoorn van het Politiedistrict Westfriesland van de politieregio Noord-Holland Noord de bevoegdheid te verlenen om de in artikel 2.10.1 aan de burgemeester toegekende bevoegdheid tot het doen van bekendmakingen op grond van de openbare orde of zedelijkheid (het geven van een verblijfsontzegging) namens de burgemeester in mandaat uit te oefenen, met de mogelijkheid van ondermandaat, onder de voorwaarde van een jaarlijkse rapportage over de uitoefening van die bevoegdheid;

Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.