Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Rechtspositie griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositie griffie
CiteertitelRechtspositie griffie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

9940A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Wet dualisering gemeentebestuur

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-08-200316-09-2002nieuwe regeling

10-06-2003

Gemeenteblad 2003=26

2003 02.41999

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositie griffie

De Raad van de gemeente Hoorn;

  • -

    gelezen de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbbeidsvoorwaarden van 30 mei 2002, kenmerk CvA/2002001861, inzake werkgeversaspecten Wet dualisering gemeentebestuur;

 

besluit

I.

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) en de overige rechtspositionele voorschriften zoals die binnen de gemeente gelden, alsmede de toekomstige wijzigingen daarin, van toepassing te verklaren op de griffier en de griffieambtenaren.

II.

Dit besluit treedt in werking te rekenen met ingang van 16 september 2002.