Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Regeling No Show 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling No Show 2006
CiteertitelRegeling No Show 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp002 personeel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

770A

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Wet Bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-200601-01-200601-01-2020nieuwe regeling

28-02-2006

Gemeenteblad 2004=06e

2006 06.04567

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling No Show 2006

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie over de implementatie van de nieuwe organisatie van 3 februari 2006;

 

besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

 

Regeling No Show 2006

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO;

 • 2.

  no show: het niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts zonder afbericht.

Artikel 2 Niet verschijnen op spreekuur bedrijfsarts

 • Lid 1

  De medewerker meldt verhindering voor het spreekuur van de bedrijfsarts telefonisch bij de bedrijfsarts, minimaal twee werkdagen van tevoren.

 • Lid 2

  Het college legt, wanneer geen sprake is van een deugdelijke reden tot verhindering, een geldboete op aan de medewerker die zich niet op tijd afmeldt bij de bedrijfsarts.

 • Lid 3

  De hoogte van de geldboete wordt gerelateerd aan de door de bedrijfsarts in rekening gestelde kosten wegens no show.

Artikel 3
 • Lid 1

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling No Show 2006”.

 • Lid 2

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2006, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregel No Show 2004” van 6 april 2004.

 • Lid 3

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en het gemeentelijk personeelsblad de Persbul