Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanwijzigingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzigingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde gemeenteambtenaren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

671C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten, art. 2:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-200529-11-2017nieuwe regeling

26-04-2005

Gemeenteblad 2005=27a

2005 05.11694

Tekst van de regeling

Intitulé

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het voorstel van 21 april 2005overwegende dat het wenselijk is te beschikken over onbezoldigde gemeenteambtenaren, die aangewezen als belastingdeurwaarder, ten behoeve van de gemeente kunnen worden ingeschakeld;

 

gelet op artikel 2:1van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 

besluit:

de volgende onbezoldigde gemeenteambtenaren:

 

Harten, Mark Peter

Geb. 26-2-1969 te Den Haag

Prinsegracht 26c, 2512 GA Den Haag

 

Oudenaarden van, Johannes Marinus

Geb 12-12-1967 te Rozenburg

Zuiderparklaan 11, 2662 AC Berschenhoek

 

Bor van den, Raymond Wisko Herman Gerardus

Geb 24-06-1969 te Amersfoort

Ribbensalamander 2, 3827 VP Amersfoort

 

Anzola, Randolph Cesaer

Geb 6-3-1970 te Curaçao, Nederlandse Antillen

Florens van Brederodelaan 368, 2722 XR Zoetermeer

 

Horst van der, Dirk

Geb 08-05-1944

Beethovenlaan 91, 3335 BE Zwijndrecht

 

Man de, Cornelis Jan

Geb. 29-12-1967 te Veenendaal

Herautenweg 9, 3902 JG Veenendaal

 

Man de, Cornelis Jan

Geb. 19-5-1975 te Veenendaal

Schrijverspark 85-3, 3901 PD Veenendaal

 

Mulder, Wijpko

Geb. 14-12-1971 te Amersfoort

Zalm 13, 3824 JA Amersfoort

 

Gerritsen, Robert

Geb. dat.: 2-9-1960 te Amsterdam

Saliestraat 17, 1313 EB Almere

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.