Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Nieuwe beleidsregel grootschalige dansfeesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNieuwe beleidsregel grootschalige dansfeesten
CiteertitelNieuwe beleidsregel grootschalige dansfeesten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp140 openbare orde en veiligeheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320B

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-199924-01-2019nieuwe regeling

13-07-1999

Gemeenteblad 1999=11d

1999 99.61932

Tekst van de regeling

Intitulé

Nieuwe beleidsregel grootschalige dansfeesten

De burgemeester van de gemeente Hoorn;

 

gelezen het besluit van de burgemeester van Hoorn d.d. 13 april 1999 waarin een tweede grootschalig dansfeest in het jaar 1999 is geweigerd.

Grootschalige dansfeesten kunnen een verstoring van de openbare orde betekenen en een bepaalde mate van overlast veroorzaken met betrekking tot geluid, parkeren, afzettingen, vertrekkende bezoekers e.d. Vanwege het niet aanwezig zijn van een speciaal voor deze aangelegenheden gebouwde accommodatie (bv discotheek of evenementenhal) wordt eenmaal per jaar een grootschalig dansfeest toegestaan in de nieuwjaarsnacht, vanwege het karakter van deze nacht. Door het aftsteken van vuurwerk is er in deze nacht reeds een bepaalde mate van (geluids)overlast aanwezig. Verder vieren de meeste mensen zelf feest en gaan ze over het algemeen later naar bed.

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.2.2. van de Algemeen Plaatselijke Verordening Hoorn;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.3. van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

gelet op een hem toekomende bevoegdheid;

 

besluit :

 

  • 1.

    vast te stellen de navolgende beleidsregel:

 

grootschalige dansfeesten georganiseerd voor een publiek van meer dan 1000 bezoekers in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 30 jaar en met een maximale duur tot 05.30 uur worden maar éénmaal per jaar, tijdens de jaarwisseling, toegestaan waarbij niet meer dan éénmaal per drie jaar dezelfde locatie mag worden benut.

 

  • 2.

    te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekend gemaakt door opname in het gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Voorlichting gedurende zes weken op werkdagen van 09.00- 15.00 uur voor een ieder ter inzage ligt.